Nå er kommentarutgaven for den nye ASA4313-avtalen klar

Eldre mann opp av rullestol

Trenger du å vite mer om hva den nye ASA 4313-avtalen – rammeavtalen for avtalefysioterapeuter – innebærer? Nå kan du få kommentarutgaven!

Etter at forhandlingene ble avsluttet på slutten av 2023, har Norsk Fysioterapeutforbund utarbeidet en kommentarutgave. Utgaven gir verdifull informasjon om hva den nye avtalen innebærer, og hvilke endringer som er gjort.

Du kan bestille kommentarutgaven ved å logge deg inn på "Min side" på fysio.no og sende en forespørsel fra din brukerprofil.

Den nye rammeavtalen for avtalefysioterapeuter gjelder i to år, fra 1. januar 2024 og frem til 31. desember 2025.

Kontaktpersoner

En av forbedringene i avtalen er at kontaktpersoner får en sterkere posisjon og rolle fordi kommunene nå forplikter seg til å informere kontaktpersonene.

Kommunen du jobber i, skal så tidlig som mulig orientere avtalefysioterapeuter om planer og forhold som kan ha betydning for den kommunale fysioterapitjenesten. Orienteringen skal skje gjennom kontaktpersonen for selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter i kommunen.

En kontaktperson for avtalefysioterapeuter er bindeledd i kommunen mellom alle selvstendige næringsdrivende fysioterapeuter med kommunal driftsavtale.

Kontaktpersonen sitter i samarbeidsutvalget (SU) i de kommunene hvor det er opprettet et slikt utvalg.

Informasjon til innbyggerne

Kommunen skal samtidig sørge for at innbyggerne i kommunen får nødvendig informasjon om tjenesten. Dette er regulert i forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale, § 4.

Partene har blitt enige om en presisering av tildeling av avtalehjemmel hvor det legges vekt på at relevant praksis skal ha betydning ved tildeling av driftsavtale.

Gjenværende hjemmelsinnehavers uttalelse skal også tillegges vekt, såfremt det legges vekt på saklige kriterier som er i samsvar med kvalifikasjonsprinsippet.

Utlysingsteksten skal vise hva slags organiseringsform hjemmelen er knyttet til, og om hjemmelen knyttes til en gruppe- eller solopraksis.

I den nye avtalen er det også innført en begrensning i retten til å flytte praksis. Fysioterapeuten som har fått driftsavtalen, er forpliktet til å være på instituttet hjemmelen er lyst ut ved i to år, med mindre gjeldende leieavtale for lokalene er kortere enn to år.

Her er avtaleteksten som gjelder fra 1. januar 2024, uten Norsk Fysioterapeutforbunds kommentarer:

ASA 4313 2024–2026

Kanskje du også liker