2024 fylles opp med fagkurs

Illustrasjonsfoto_fagkurs i 2024_1000x750Fysiofondet sikrer bredde, dybde og nyheter i etterutdanningstilbudet til Norsk Fysioterapeutforbund neste år. Det er mye å se fram til!

Forbundet har fått midler fra Fysiofondet til etterutdanning for fysioterapeuter i Norge i perioden 2024–2026. Dermed kan vi også i 2024 tilby yrkesgruppen et bredt utvalg av kurs innen alle faggruppenes fagområder.

Allerede er mange fagkurs å finne i kurskalenderen og åpne for påmelding. Se alle typer kurs i 2024 som er oppført i kurskalenderen per 23. oktober 2023:

Fagkurs og arbeidslivskurs m.m. i 2024

Her et knippe eksempler:

  • Det kommer nye temakurs innen arbeids- og folkehelse og innen ridefysioterapi.
  • Den populære kursrekken innen kvinnehelse videreføres. Der er det allerede mange påmeldte.
  • Kurs i veiledning tilbys flere ganger.
  • Kollegaveiledningsgrupper tilbys både fysisk og digitalt.
  • Satsingsområdet psykisk helse og kurs med svært lav kursavgift videreføres takket være midler fra Fysiofondet. Kursene er både fysiske og digitale. Det er sju kurs i satsingen, og flere vil komme.
(Illustrasjonsfoto: Bo Mathisen)

Kanskje du også liker