Bekymret for fysioterapitilbudet ved Oslos helsehus 

Ruth Cecilie Gundersen - Sykehjemsetaten Oslo 800x800

Lav bemanning og flytting av ressurser vekker bekymring hos fysioterapeuter i Sykehjemsetaten og i Norsk Fysioterapeutforbund. 

Bemanningen av fysioterapeuter ved Oslos helsehus er i utgangspunktet svak på en vanlig hverdag. Sykehjemsetaten ønsker at pasientene også skal ha behandling på lørdager. Norsk Fysioterapeutforbund mener at det samlet sett gir et dårligere fysioterapitilbud til pasientene på helsehus.

– Tanken om å tilby behandling på lørdager er god, for flere fysioterapibehandlinger gjennom uka vil være en fordel for mange pasienter, men virkeligheten er en annen. Det som faktisk skjer, er at fysioterapiressurser blir flyttet fra ukedagene til lørdager. Dette fører ikke bare til færre behandlinger av pasientene på hverdager, men også mange forskjellige fysioterapeuter, noe som er uheldig for pasientene, sier Ruth Cecilie Gundersen (bildet), fysioterapeut i Sykehjemsetaten og tillitsvalgt i Norsk Fysioterapeutforbund.

– Samlet sett et dårligere behandlingstilbud
Høy gjennomsnittsalder og dårlig allmenntilstand gjør at fysioterapeutene ofte trenger hjelp av en annen fysioterapeut eller pleiepersonale. Lav helgebemanning blant pleiepersonalet gjør at pasientene blir klare for fysioterapibehandling mye senere.

– Den lave bemanningen gjør at fysioterapeutene i noen tilfeller må ta pleiepersonalets oppgaver selv. Dette er feil bruk av ressurser og kompetanse, og gjør det dessuten vanskeligere for fysioterapeutene å utføre oppgavene effektivt. Samlet sett blir dermed behandlingstilbudet dårligere gjennom uka, poengterer Gundersen, som legger til:

– Fysioterapitilbudet ved helsehus og sykehjem i Oslo er i utgangspunktet sårbart på grunn av lav bemanning. Det blir heller ikke satt inn vikarer ved sykdom, noen som selvsagt øker sårbarheten.  

Tilstrekkelig bemanning uka igjennom 
Norsk Fysioterapeutforbund har helt siden 2015 jobbet mot ordningen med å flytte fysioterapibehandlinger fra hverdager til lørdager.

– Dette har vi gjort og ment for å sikre en tilstrekkelig bemanning gjennom hele uka, avslutter Ruth Cecilie Gundersen.

Kontaktperson:  

Kanskje du også liker

Har du hørt om barnehagepuls?
Har du hørt om barnehagepuls?
29 mars, 2023

Forbundsleder og regionleder møtte fysioterapeuter i Sarpsborg Har du hørt om barnehagepuls?

NFF sier ja til pasientforløp for de med sammensatte lidelser
NFF sier ja til pasientforløp for de med sammensatte lidelser
13 september, 2022

NFF sier ja til pasientforløp for de med sammensatte lidelser Fysioterapeuter og NAV bør innkalles på lik linje med fast...

2024 fylles opp med fagkurs
2024 fylles opp med fagkurs
23 oktober, 2023

2024 fylles opp med fagkurs Fysiofondet sikrer bredde, dybde og nyheter i etterutdanningstilbudet til Norsk Fysioterapeu...