Ønsker fysioterapiutdanning på Elverum velkommen 

Gerty 6.06.23 Billedtekst: Forbundsleder Gerty Lund.

Forbundsleder Gerty Lund i Norsk Fysioterapeutforbund er svært fornøyd med at regjeringen ønsker fysioterapiutdanning på Elverum. - De tar rehabilitering på alvor, sier Lund. 

Under en pressekonferanse i forbindelse med det nye Mjøssykehuset på Moelv 5. juni, la regjeringen frem en tiltaksliste over hva som planlegges i Innlandet. 

Et nytt sykehus på Moelv som skal spesialisere seg på somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, et allsidig lokalsykehus på Lillehammer og videreutvikling av sykehuset på Tynset og et sykehus i Elverum står på lista. 

På sykehuset på Elverum blir det mer døgn- og dagkirurgi innen ortopedi, planlagt kirurgi og et bevegelsessenter med styrket rehabiliteringstilbud og indremedisinske akuttfunksjoner. 

Elverum skal også ha et fødetilbud, samt at Kunnskapsdepartementet har fått i oppdrag å etablere en fysioterapiutdanning i byen. 

- Dette er svært gode nyheter. Vi har gjentatte ganger løftet vår bekymring for rehabiliteringstilbudet til regjeringen. Et tilbud vi mener er for dårlig. Det vil alltid være behov for spesialisert rehabilitering, og for mange kommuner vil det ikke være mulig å gi et like godt tilbud som kan gis på et spesialisert sykehus. Det var derfor svært gledelig å få nyheten om at det med dette satses på å bygge opp rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, sier Lund. 

Vi er for få 

I tillegg påpeker hun at det er for få avtalefysioterapeuter og for få fysioterapistillinger i kommunene. 

- Vi opplever at mange av avtalefysioterapeutene har til dels lange ventelister. For å få et godt nok rehabiliteringstilbud til befolkningen, trenger vi flere stillinger, sier Lund.  

Hun er spent på å høre mer om hva regjeringen legger i betegnelsen bevegelsessenter. 

- I utgangspunktet høres det både innovativt og interessant ut, sier Lund. 

Praksisnær utdanning er bra 

Hun mener det er en klok og spennende avgjørelse å legge en ny fysioterapiutdanning i tilknytning til et sterkt ortopedi- og rehabiliteringsopprustet sykehus. 

-Det viser at regjeringen har forstått at fysioterapeuter er helt sentrale innen rehabilitering og at praksisnær utdanning også er viktig innen fysioterapi. 

Lund og Norsk Fysioterapeutforbund venter nå i spenning på Nasjonal helse- og samhandlingsplan som kommer i desember. 

- Der forventer vi at regjeringen legger frem hvilke andre planer de har for å ruste opp rehabiliteringstilbudet og styrke samhandlingen på området, sier hun. 

Dette sier FUR 

Kine Tveten Melfald

Billedtekst: Kine Melfald Tveten, leder i fag- og utdanningspolitisk råd.

Leder i fag- og utdanningspolitisk råd, Kine Melfald Tveten i Norsk Fysioterapeutforbund er også positivt til en ny utdanning på Elverum, blant annet fordi vi da får en bredere geografisk spredning av fagmiljøet. Det igjen gir mulighet for flere arbeidsplasser og et godt forskningsmiljø. 

- Statistisk sentralbyrå (SSB) anslår at vi får behov for cirka 2800 flere fysioterapiårsverk i 2040. Det er derfor fint at regjeringen er tidlig ute, slik at vi ikke kommer i mangel på fysioterapeuter sier Melfald Tveten. 

 

Kanskje du også liker