- La fysioterapeuter jobbe som fysioterapeuter 

Gerty og Ellen Rønning-Arnesen

 

Billedtekst: Forbundsleder Gerty Lund og statssekretær Ellen Rønning-Arnesen.

Kompetanseoverføring mellom spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjenesten må systematiseres og vi må benytte fysioterapeutene mer. - Er rehabiliteringstjenesten en hemmelig tjeneste? 

Forbundsleder Gerty Lund i Norsk Fysioterapeutforbund, var en av hovedtalerne, da Norsk sykehus og helsetjenesteforening inviterte til to dagers rehabiliteringskonferanse i Oslo i dag, onsdag 24. Mai og i morgen 25. Mai. 

Sammen med statssekretær Ellen Rønning-Arnesen i Helse- og omsorgsdepartementet og forbundsleder Tove Holst Skyer i Norsk Ergoterapeutforbund, la Lund premissene for en etterlengtet debatt om rehabilitering. 

Stort behov 

Både Lund og Rønning-Arnesen la vekt på at vi vet at rehabilitering er klokt, og at behovet blir større. Det skyldes blant annet at vi i Norge nå er flere enn én million eldre og at sykefraværet er høyt og i hovedsak skyldes muskel- og skjelettsmerter og lettere psykiske lidelser. 

- Mye er bra, og vi og alle andre profesjoner som jobber med rehabilitering gjør en fantastisk og viktig jobb. Samtidig vet vi at mange pasienter sliter med å få rehabilitering tidlig nok, eller få det i det hele tatt. Enkelte sliter, fordi de ikke lenger blir henvist eller vet hvem de skal henvende seg til. Det er ikke uten grunn at enkelte hevder at rehabilitering er en av våre hemmelige tjenester, sa Lund. 

Også Rønning-Arnesen ga uttrykk for at hele regjeringen er fornød med innsatsen til fysioterapeuter, ergoterapeuter og andre profesjoner som jobber med rehabilitering.  

- Vi har en formidabel tillit til dere som jobber med rehabilitering. Det er derfor viktig for oss at vi legger forholdene til rette slik at dere får utøve faget deres og opplever at helsetjenestene er en karrierevei. Samtidig må vi se på hvordan vi kan gjøre ting annerledes og bedre, slik at vi kan ivareta våre gode helsetjenester, sa Rønning-Arnesen. 

 

Ellen Rønning-Arnesen 24.05.23

Billedtekst: - Vi jobber nå med helse- og samhandlingsplanen. Den vil inneholde mye om rehabilitering, sa Ellen Rønning-Arnesen på rehabiliteringskonferansen. 

Hun ba samtidig salen om å være tålmodige. 

- Vi jobber med helse- og samhandlingsplanen som skal være ferdig i løpet av høsten. Der vil rehabilitering ha en sentralt og stor plass. I arbeidet med den, trenger vi deres innspill, sa Rønning-Arnesen. 

Hun nevnte også Norsk Fysioterapeutforbund og forbundsleder Gerty Lund gjentatte ganger under sin innledning. 

La fysioterapeutene jobbe som fysioterapeuter 

Gerty på rehab konferanse

I sin tale, la Lund også vekt på samhandling mellom profesjoner, kompetanseoverføring fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten, undervurdering av rehabiliteringsinstitusjonene arbeid samt manglende rehabiliteringskompetanse i helsefellesskapene. 

Hun påpekte også at det høye sykefraværet kan reduseres, og at eldre kan klare å bo verdige liv i egne hjem lenger hvis ressursene brukes rett. 

- Vi må bruke de ressursene vi har. I dag gjør vi ikke det. I dag pendler fysioterapeuter til Sverige for å få jobb, de jobber som personlige trenere og de jobber utenfor helsevesenet fordi det ikke finnes jobber til dem. Hvis vi vil satse på rehabilitering, kan vi starte her, sa Lund. 

 

 

 

 

Kanskje du også liker