Workshop om tiltak til barn og unge

Gymsal observasjon barn i bevegelse 1000x

Diskusjoner av caser med videopresentasjoner skal bidra til å gi deltakerne større trygghet i sitt ansvar for vurdering og behandling av barn.

I samarbeid med faggruppen for barne- og ungdomsfysioterapi tar Norsk Fysioterapeutforbund 6. og 7. februar 2023 opp tråden fra tidligere år: en workshop hovedsakelig basert på deltakernes videoer, med diskusjoner omkring problemstillinger som deltakerne formulerer. Sentrale temaer er analyse, observasjon, behandling og vurdering av barn/ungdom og bevegelse. Målgruppen er fysioterapeuter med mer enn fem års erfaring med fysioterapi for barn og ungdom.

Målet for workshopen er at deltakerne skal bli sikrere på egen analyse og tiltak. En av kurslederne, Ragnhild Bech, formulerer det slik:

– Som fysioterapeuter jobber vi nesten alltid alene. Vi er tillagt stort ansvar i vurdering og behandling av barn. Hver dag tar vi avgjørelser vi gjerne skulle diskutert med en kollega, men svært sjelden har vi eller tar vi oss tid til å sitte ned og se på barn sammen med kolleger.

– Vi jobber oftest sammen med andre faggrupper som har et annet perspektiv, og vi, alene, må begrunne og forklare hvordan vi tenker og hvorfor vi gjør som vi gjør. Mange av oss er usikre i den sitasjonen. Vi skulle gjerne hatt flere ord, følt oss tryggere og hatt en opplevelse av at dette er «god» fysioterapi, sier Ragnhild Bech, som sammen med Jukka Immonen leder workshopen.

Les mer om arrangementet:
https://kurs.fysio.no/Workshop-om-tiltak-til-barn-og-ungdom

Meld deg på:
https://norskfysioterapeutforbund.membersite.no/EventSignup/GotoEvent?idNumber=90230

(Foto av barn i gymsal: fotograf Bo Mathisen)

Bildet nedenfor: NFFs faggruppe for barne- og ungdomsfysioterapi er aktiv på kursfronten. Her ser vi Ragnhild Bech og andre under faggruppens webinar 3. november 2022: «Perspektiver på relasjoner i fysioterapi for barn og ungdom». Mer enn 100 fysioterapeuter deltok på dette webinaret.

Webinar barne- og ungdomsfysioterapi 03112022

 

Kanskje du også liker

Dokumentasjon i ridefysioterapi
Dokumentasjon i ridefysioterapi
24 februar, 2023

Kurs i dokumentasjon i ridefysioterapi – teori og praksis Ridefysioterapi stiller samme krav til dokumentasjon som ved a...

Mangfoldig BUF-kongress
Mangfoldig BUF-kongress
16 mars, 2023

Mangfoldig og engasjerende på kongress i barne- og ungdomsfysioterapi Tverrfaglighet i arbeidet med barn, anoreksi, tilr...