Takstforhandlingene 2023 

Vil ha likt kronepåslag på alle tidstakstene for avtalefysioterapeuter 

Foto takstdelegasjonen (minus Lene og Lars Håvard)  

Norsk Fysioterapeutforbund krever likt kronepåslag på alle tidstakster for avtalefysioterapeuter. I tillegg kreves kompetansetillegg for gruppebehandling og samhandling.   

 Mandag 22. mai, presenterte Norsk Fysioterapeutforbund sine takstkrav for Helse- og omsorgsdepartementet. Selve forhandlingene starter fredag 2 juni. 

Norsk Fysioterapeutforbund har i år valgt å følge en litt annen strategi ved å kreve likt kronepåslag på alle tidstakstene.  I tillegg krever forbundet 30 millioner kroner utenfor rammen slik at ulikhetene mellom kompetansetakstene reduseres. 

- Vi- i Norsk Fysioterapeutforbund - er forbundet for alle fysioterapeuter, og vil derfor løfte alle. Det betyr at tidstakstene for alle våre avtalefysioterapeuter  skal øke. Vi ser at allmennfysioterapeutene ligger for langt bak. Derfor må de få samme kronetillegg som A8 og A9-takstene får,  slik at den relative forskjellen minsker, sier forbundsleder og forhandlingsleder Gerty Lund.  

I tillegg ønsker forbundet å utjevne forskjellene i takstene for psykomotoriske fysioterapeuter (A9), manuellterapeuter (A8) og spesialister (A2K). Dette ønsker vi å finansiere med midler utenfor rammen, slik at det ikke påvirker inntektsutviklingen til de ulike gruppene, og at ulikheten reduseres. I dag er takstene som gjelder for de forskjellige videreutdanningene, ulike. Noe som fører til ulikt inntektsgrunnlag.  

-  Vi mener det er viktig at nivået på takstene skal være mer like, blant annet fordi vi trenger en balansert offentlig helsetjeneste med ulik kompetanse innen fysioterapi, sier Patrick Jensen leder i Næringspolitisk råd.   

Norsk Fysioterapeutforbund krever blant annet også kompensasjon for økte strømutgifter for avtalefysioterapeuter og kompensasjon for mindre inntektsutvikling. 

 Prosess  

Kravene Norsk Fysioterapeutforbund fremmer, har gjennomgått omfattende behandling i forbundet.   

Næringspolitisk råd forbereder kravet, som sendes til høring til faggruppene i forbundet. Deretter jobber styret i Næringspolitisk råd videre sammen med ansatte i sekretariatet. Før kravene endelig spikres, vedtas de av forbundsstyret.  

Dette er forhandlingsutvalget  

Forbundsleder Gerty Lund er leder av forhandlingsutvalget. I tillegg sitter Patrick Jensen, Lisette Engh og Lene Hubak Fleischer i forhandlingsutvalget fra politisk side.   

Norsk Fysioterapeutforbund stiller også med representanter fra sekretariatet. Det er Bente Øfjord, Henriëtta Richter, Marianne Hauger, Lars Håvard Høgvoll og Morten Bjerkhaug.  

Fakta om forhandlingene  

  • Takstforhandlingene starter 2 juni mai og skal være ferdig innen 12 juni.  
  • Resultatet presenteres når ny forskrift om stønad til dekning av utgifter for fysioterapi (stønadsforskriften) gjøres gjeldende fra 1. juli  
  • Norsk Fysioterapeutforbund sender ut informasjon om ny takst- og egenandelsplakat så raskt som mulig.  
  • Forhandlingene skjer 2. juni, 5., 6. juni og  8. og eventuelt 12. juni hvis partene ikke har blitt enige innen de tre første forhandlingsdagene

 Ønsker du å se hele kravsdokumentet? Last det ned her.

 

 

Kanskje du også liker