Disse ble valgt på Hovedlandsmøtet 2022

Nytt forbundsstyre 2023-25 (del av)_komprim

I dag gjorde Hovedlandsmøtet sine valg av kandidater til sentrale verv i Norsk Fysioterapeutforbund for de neste tre årene.

Forbundsstyret for perioden 20232025 vil bestå av følgende:

Forbundsleder: Gerty Lund
Leder av Næringspolitisk råd: Patrick Jensen
Leder av Fag- og utdanningspolitisk råd: Kine Tveten
Leder av Tariffpolitisk råd: Elisabeth Harstad
Leder av Faggruppelederforum: Kenneth Martinsen
Representant for regionlederne: Stig Fløisand
Fritt styremedlem: Kathrine Rømmen
Fritt styremedlem: Mona Lønning Kjos

Se alle som ble valgt til verv i styrer, råd og utvalg her:

Bildet, fra venstre: Kathrine Rømmen, Patrick Jensen, Gerty Lund, Stig Fløisand, Kenneth Martinsen, Elisabeth Harstad. Kine Tveten og Mona Lønning Kjos var ikke til stede da bildet ble tatt. (Foto: Irene Mårdalen)

Kanskje du også liker

Nye spesialister fra 1. januar 2024
Nye spesialister fra 1. januar 2024
1 desember, 2023

Nye spesialister fra 1. januar 2024 Seks nye spesialister MNFF ble godkjent av Forbundsstyret 27. november. Vi gratulere...

NPR-medlemmer 2023-25
NPR-medlemmer 2023-25
3 januar, 2023

Nye medlemmer av Næringspolitisk råd (NB: sist oppdatert 10. januar 2023) Det er gjennomført valg til Næringspolitisk rå...