Trøen vil ha stortingsmeldingen om kvinnehelseutredning 

Trøen og Gerty mfl

Billedtekst: Fra venstre Tove Elise Madland (Ap), Margit Martinsen (MDG), Tone Wilhelmsen Trøen (H) og Gerty Lund (Norsk Fysioterapeutforbund).

Stortingsrepresentant Tone Wilhelmsen Trøen (H) ønsker en stortingsmelding om kvinnehelse. Det bekreftet hun under et arrangement med blant andre Gerty Lund i Arendalsuka. 

 Kvinnehelsealliansen inviterte til debatt om kvinnehelse, blant annet basert på utredningen (NOU) om kvinnehelse som kom tidligere i år. 

Norsk Fysioterapeutforbund har tidligere gitt innspill til utredningen samt deltatt på et innspills-møte med stortingsrepresentant Marian Hussein i SV. 

Forbundet mener blant annet at ungdom mellom 16 og 18 år skal slippe egenandel hos fysioterapeut, at helsestasjoner for ungdom samt skolehelsetjenesten bør ha fysioterapeuter og at nybakte mødre må få én time fysioterapi.  

I møtet med Hussein, la Silje Marie Aarflot fra faggruppen for kvinnehelse vekt på at mor også må ivaretas når barnet kommer til verden. 

- Alle nybakte mødre må få tilbud om kontroll-time hos fysioterapeut, sa Aarflot den gang. 

Les mer

I panelet under debatten i Arendalsuka, sto Trøen sammen med blant andre Tove Elise Madland fra Ap og forbundsleder Gerty Lund i Norsk Fysioterapeutforbund.  

Etter at panelet fikk høre sterke pasienthistorier fra tre kvinner som alle hadde opplevd å bli mistrodd, samt måtte vente lenge på å få hjelp, var Trøen krystallklar: 

- Det er en stor tilleggsbelastning for kvinner at de ikke blir hørt. Siden den forrige NOUén kom i 1999, har det ikke skjedd en helhetlig tilnærming til kvinnehelse. Nå må vi skjerpe oss, sa Trøen.  

Madland, som også sitter i helse- og omsorgskomiteen sammen med Trøen, kunne ikke love en stortingsmelding.

- Regjeringen ønsker å bruke høringsuttalelser og legge frem en kvinnestrategi som vil gi kvinner et rettferdig helsevesen, sa Madland. 

Gerty Lund benyttet anledningen til nok en gang å invitere politikerne til å lytte til pasientorganisasjoner og fagforeninger. 

- Vi har forslag til mange gode løsninger også for kvinnelige pasienter. Vi står klare til å gi våre innspill, men da må det legges til rette for det, sa Lund. 

PS En stortingsmelding er en melding til Stortinget som regjeringen bruker når regjeringen presenterer saker uten forslag til vedtak. Stortingsmelding blir også benyttet når regjeringen vil trekke et lovforslag. 

  

   

 

Kanskje du også liker