To manuellterapi-klassikere i høst

Grunnkurs cervical-torakal-lumbal-bekken_1000x768

Klinisk resonnering innen en moderne biopsykososial forståelse for helse og sykdom, og oppøving av praktiske ferdigheter i manuelle undersøkelses- og behandlingsteknikker. Dette er fellesnevnere for høstens grunnkurs i cervical og torakal, lumbal og bekken.  

Kursene i september og november arrangeres samme sted i Oslo, og inntil hverandre i tid. De er rettet mot alle fysioterapeuter som ønsker utvidet kompetanse og praktiske ferdigheter i undersøkelse, behandling og klinisk resonnering for muskelskjelettlidelser.

Cervical og torakal:
Kurset omfatter generelle og spesifikke undersøkelser av cervical- og torakalcolumna, samt behandlingsalternativer for symptomlindring og optimalisering av funksjon. Som et ledd i dette vil kurset ta for seg differensialdiagnostiske vurderinger for hodepine, svimmelhet, cervicale vaskulære patologier, kjeve og skulder, inkludert blant annet nevrologisk orienterende prøver, og pasientsentrert anamneseopptak.

Etter gjennomført kurs skal deltakerne kunne:

  • resonnere klinisk og pasientsentrert rundt cervikale og torakale plager,
  • gjennomføre en grunnleggende og helhetlig utredning av pasienter med cervikale og torakale plager, samt kunne vurdere ledd- og vevsrelaterte komponenter i en funksjonsforstyrrelse,
  • fange opp og gjøre rede for kliniske tegn og drøfte differensialdiagnostikk ved aktuelle akutte og langvarige kliniske problemstillinger, og
  • optimalisere og individualisere behandling og forløp av cervikale og torakale plager, herunder også gjennom manuelle teknikker.

Kursledere: Randi Welle og Kristin Merethe Bjerkås.

Les mer om kurset
Meld deg på her

Lumbal og bekken:
Kurset omfatter generelle og spesifikke undersøkelser av lumbalcolumna og bekken. I likhet med cervical-torakal-kurset vil også lumbal-bekken-kurset omfatte behandlingsalternativer for symptomlindring og optimalisering av funksjon, dessuten differensialdiagnostiske vurderinger, inkludert blant annet nevrologisk orienterende prøver, og pasientsentrert anamneseopptak.  

Etter gjennomført kurs skal deltakerne kunne: 

  • resonnere klinisk og pasientsentrert rundt plager i lumbalcolumna og bekken,
  • gjennomføre en grunnleggende og helhetlig utredning av pasienter med plager i lumbal og bekken, samt kunne vurdere ledd- og vevsrelaterte komponenter i en funksjonsforstyrrelse,
  • fange opp og gjøre rede for kliniske tegn og drøfte differensialdiagnostikk ved aktuelle akutte og langvarige kliniske problemstillinger,
  • optimalisere og individualisere behandling og forløp av plager i lumbalcolumna og bekken, herunder også gjennom manuelle teknikker, og
  • vise til holdninger, væremåter, men også utarbeide skriftlige notat, vurdere artikler og den type ting.

Kursledere: Roar Syltebø og Joost Van Wijchen.

Les mer om kurset
Meld deg på her

(Illustrasjonsfoto: Helene Fjell, øverst, iStockphoto.com, ryggsøyle)

Kanskje du også liker