Snart klar for første jobb som autorisert

Snart klar for første jobb som autorisert fysioterapeut_1000x750Turnusfysioterapeutene blir ferdig med turnustjenesten 15. august, og mange er nå i gang med å søke sin første jobb som autorisert fysioterapeut. 

Bildet, fra venstre: Anette Haneng Svendsen, Grete Nybraaten Henriksen og Marie Hammer.

NFF arrangerer i ukene fremover sine turnusseminar. Der vil turnusfysioterapeutene få informasjon som gjør dem enda bedre forberedt i overgangen til arbeidslivet.

Søker jobb
Tre turnusfysioterapeuter på Sykehuset Østfold Kalnes er nå i gang med å søke jobb. De har alle tre svært gode erfaringer fra tiden på Kalnes, og ønsker gjerne å fortsette å jobbe i spesialisthelsetjenesten.

– Jeg har søkt to jobber, forteller Marie Hammer. Grete Nybraaten Henriksen har allerede inngått avtale om å jobbe på et privat institutt uten driftsavtale, men kunne godt tenke seg å jobbe både på institutt og i spesialisthelsetjenesten.

For å være sikker på å ha noe å gå til etter avsluttet turnustjeneste har to av studentene på Kalnes søkt masterutdanninger.

– Jeg har i alle fall søkt noen masterutdanninger, men jeg ønsker helst å begynne å jobbe slik at jeg får litt erfaring for å vite bedre hva jeg eventuelt ville tatt en master i, sier Anette Haneng Svendsen.  

Opplever å være klar for jobb
De tre turnusfysioterapeutene opplever at turnustjenesten har vært svært nyttig. De mener det er en stor fordel at turnustjenesten både er i kommune- og spesialisthelsetjenesten. De har dermed fått erfaring fra mange fagområder.

– Dette året har gjort at jeg føler meg mer trygg når jeg nå skal starte å jobbe som fysioterapeut. Vi er en del av koronakullet, og fikk dermed noe redusert praksis i løpet av studietiden. Det er derfor veldig betryggende at vi har blitt fulgt opp så godt turnustjenesten, sier Nybraaten Henriksen.

– Mitt tips til nye turnusfysioterapeuter er at dersom de har mulighet, bør de velge fagområder i turnustjenesten som de ikke har vært innom i tidligere praksisperioder, sier Hammer.

– Dette gir mulighet for å bli kjent med flere områder i fysioterapien, fortsetter hun.

Turnusseminar
I tiden fremover skal turnusfysioteraputer søke jobb.

– NFF er opptatt av at nyutdannede skal få informasjon om hva som er viktig når man søker jobb, inngår arbeidskontrakter, forhandler lønn eller inngår avtaler, sier advokat i NFF, Morten Bjerkhaug. 

Turnusseminaret er åpent for alle turnusfysioterapeuter, ikke bare medlemmer i NFF. (Se steder og datoer nederst i artikkelen.)

– På turnusseminaret vil vi gi tips og råd om søknadsprosessen: hvordan skrive en god søknad, hvordan fremstå best mulig på et intervju, og hvordan forhandle om lønn og avtaler, sier jurist i NFF, Anne Kristine Jarbo.

Andre temaer som blir tatt opp, er rettigheter og forpliktelser for fysioterapeuter som er ansatt eller arbeider som selvstendig næringsdrivende fysioterapeut med kommunal driftsavtale, eller uten slik avtale.

– Det er viktig for oss å bidra til en god overgang til arbeidslivet, sier Jarbo. Det er morsomt å møte turnusfysioterapeutene, og det er en fin arena for deltakere å stille spørsmål. Vi er opptatt av å få til dialog med deltakerne, fortsetter hun.  

Søke om autorisasjon
Man kan først søke om autorisasjon som fysioterapeut når man er ferdig med turnustjenesten. Søknad sendes Helsedirektoratet.

– Vi har erfart at saksbehandlingstiden i Helsedirektoratet har vært ganske kort, sier Bjerkhaug.

Mer informasjon for turnusfysioterapeuter og nyttige tips finner du her:
https://fysio.no/student-og-turnus

Mer informasjon om autorisasjon finner du her:
https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning#s%C3%B8k-om-autorisasjon

Norsk Fysioterapeutforbunds turnusseminar i 2023

Oslo: 9. juni
Bergen: 2. juni
Trondheim: 5. mai 
Tromsø: 14. juni

 

Kanskje du også liker

En mensendiecktradisjon for fremtiden
En mensendiecktradisjon for fremtiden
9 januar, 2023

En mensendiecktradisjon for fremtiden Kurset «Veiledning og instruksjon – mensendiecktradisjonens arbeidsprinsipper» ska...

Webinar om psykiske lidelser 1.–2. november
Webinar om psykiske lidelser 1.–2. november
20 september, 2023

Webinar om psykiske lidelser 1.–2. november «Psykiske lidelser: diagnoser, medikamenter og rusmiddelproblematikk» er et ...

Kongress i barne- og ungdomsfysioterapi
Kongress i barne- og ungdomsfysioterapi
4 januar, 2023

Fagkongress i barne- og ungdomsfysioterapi En spennende fagkongress nærmer seg, med et program som favner bredden og spe...