Alle fysioterapistudenter får turnusplass i 2023

Turnusseminar_NFF_OsloMet2019_1000x750Alt tyder på at alle fysioterapistudenter som trenger turnusplass i 2023, får tilbud om plass. Det opplyser Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Bildet: Deltakere på Norsk Fysioterapeutforbunds turnusseminar ved OsloMet i 2019.

I uke 12 tildeles turnusplasser for alle som inngår i turnusordningen som statsforvalterne administrerer. Slik det ser ut nå, vil alle som er utdannet i Norge, få tilbud om turnusplass. Det samme gjelder utenlandsstudenter som har fått innvilget søknad til Helsedirektoratet om å inngå i den vanlige norske turnustjenesten.

Det er Anders Aasheim ved Statsforvalteren i Troms og Finnmark som opplyser dette. Statsforvalteren i Troms og Finnmark har et nasjonalt ansvar for tildelingen av turnusplasser.

– Vi har tidligere hatt utfordringer med å skaffe nok turnusplasser i spesialisthelsetjenesten, men i år ser det så langt ut til at behovet er dekket, sier Aasheim.

Turnusperioden er delt i to. Det ene halvåret jobber turnusfysioterapeuten i kommunehelsetjenesten, det andre halvåret i spesialisthelsetjenesten.

Fornøyd NUF-leder
Leder i Nyutdannede fysioterapeuter i Norsk Fysioterapeutforbund (NUF), Snorre Hjartnes, er fornøyd med at alle som er klar for å starte i turnustjeneste får tilbud om plass.

– Målet er at alle skal få plass og kunne begynne turnustjeneste samme året som de er ferdige på utdanningen i Norge. Vi er derfor svært glade for at alle som er klare for turnustjeneste, nå får tilbud om plass, sier Hjartnes.

Statsforvalterne i hvert enkelt fylke administrerer turnusordningen, og turnusvalget gjennomføres av turnuskomiteene på det enkelte studiested. Alle studenter fra fysioterapiutdanningene i Norge blir formidlet fra utdanningsstedene til Statsforvalteren for tildeling av turnusplass.

Hvis du har studert i utlandet, kan du søke deg inn i turnustjenesten ved å sende søknad til Helsedirektoratet innen 1. september. Dersom du får innvilget din søknad, er turnusstart 15. august året etter.

Det er ca. 300 turnusfysioterapeuter som starter turnustjenesten 15. august i år. Turnuskomiteene gjennomfører turnusvalget i uke 12.

– Det er utrolig spennende å nå snart få vite hvor du skal tilbringe det neste året. Studentene kan glede seg til et svært lærerikt år, et år hvor du virkelig får forståelse av hvordan det er å jobbe som fysioterapeut, sier Hjartnes.

Les mer om turnus for fysioterapeuter på Helsedirektoratet.no

Kanskje du også liker

Straks klar for første jobb som autorisert
Straks klar for første jobb som autorisert
26 april, 2023

Snart klar for første jobb som autorisert Turnusfysioterapeutene blir ferdig med turnustjenesten 15. august, og mange er...

O juli med din glede ...
O juli med din glede ...
28 februar, 2023

Ferie og fravær for fysioterapeuter «Alt» du trenger å vite om ferie og fravær enten du er selvstendig næringsdrivende, ...

Helfo sender ut brukerundersøkelse 8. mars
Helfo sender ut brukerundersøkelse 8. mars
26 februar, 2024

Helfo sender ut brukerundersøkelse 8. mars Brukerundersøkelsen vil bli sendt ut per e-post til en rekke behandler-gruppe...