Alle fysioterapistudenter får turnusplass i 2023

Turnusseminar_NFF_OsloMet2019_1000x750Alt tyder på at alle fysioterapistudenter som trenger turnusplass i 2023, får tilbud om plass. Det opplyser Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Bildet: Deltakere på Norsk Fysioterapeutforbunds turnusseminar ved OsloMet i 2019.

I uke 12 tildeles turnusplasser for alle som inngår i turnusordningen som statsforvalterne administrerer. Slik det ser ut nå, vil alle som er utdannet i Norge, få tilbud om turnusplass. Det samme gjelder utenlandsstudenter som har fått innvilget søknad til Helsedirektoratet om å inngå i den vanlige norske turnustjenesten.

Det er Anders Aasheim ved Statsforvalteren i Troms og Finnmark som opplyser dette. Statsforvalteren i Troms og Finnmark har et nasjonalt ansvar for tildelingen av turnusplasser.

– Vi har tidligere hatt utfordringer med å skaffe nok turnusplasser i spesialisthelsetjenesten, men i år ser det så langt ut til at behovet er dekket, sier Aasheim.

Turnusperioden er delt i to. Det ene halvåret jobber turnusfysioterapeuten i kommunehelsetjenesten, det andre halvåret i spesialisthelsetjenesten.

Fornøyd NUF-leder
Leder i Nyutdannede fysioterapeuter i Norsk Fysioterapeutforbund (NUF), Snorre Hjartnes, er fornøyd med at alle som er klar for å starte i turnustjeneste får tilbud om plass.

– Målet er at alle skal få plass og kunne begynne turnustjeneste samme året som de er ferdige på utdanningen i Norge. Vi er derfor svært glade for at alle som er klare for turnustjeneste, nå får tilbud om plass, sier Hjartnes.

Statsforvalterne i hvert enkelt fylke administrerer turnusordningen, og turnusvalget gjennomføres av turnuskomiteene på det enkelte studiested. Alle studenter fra fysioterapiutdanningene i Norge blir formidlet fra utdanningsstedene til Statsforvalteren for tildeling av turnusplass.

Hvis du har studert i utlandet, kan du søke deg inn i turnustjenesten ved å sende søknad til Helsedirektoratet innen 1. september. Dersom du får innvilget din søknad, er turnusstart 15. august året etter.

Det er ca. 300 turnusfysioterapeuter som starter turnustjenesten 15. august i år. Turnuskomiteene gjennomfører turnusvalget i uke 12.

– Det er utrolig spennende å nå snart få vite hvor du skal tilbringe det neste året. Studentene kan glede seg til et svært lærerikt år, et år hvor du virkelig får forståelse av hvordan det er å jobbe som fysioterapeut, sier Hjartnes.

Les mer om turnus for fysioterapeuter på Helsedirektoratet.no

Kanskje du også liker