Stønadsforskriften er klar – last ned Takstplakaten

Patrick Jensen smiler

Årets takstforhandlinger er over og nå foreligger også Takstplakaten utarbeidet av Norsk Fysioterapeutforbund. 

- Plakaten er en fin oversikt for alle avtalefysioterapeuter og et nyttig verktøy å ha tilgang til digitalt og kanskje også på papir for enkelte. Den er et forenklet utdrag av stønadsforskriften. Alle avtalefysioterapeuter bør lese stønadsforskriften nøye, sier leder i Næringspolitisk råd, Patrick Jensen (bildet).

Takstplakaten er en oversikt over takstene fysioterapeuter kan kreve refusjon for hos Helfo. De er basert på forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi. Også forskriften er nå klar og inneholder endring av takster, fastlønnstilskudd, driftstilskudd og egenandeler. Endringene gjelder fra 1. juli 2024.

I tillegg til takstplakaten, har Norsk Fysioterapeutforbund også utarbeidet egenandelsplakat som kan gjøres tilgjengelig for pasientene.

- Takstplakaten må brukes sammen med forskriften for å unngå feil takstbruk, sier Jensen.

Takstsystemet for fysioterapeuter er et omfattende system organisert i flere kapitler og med flere takster innenfor hvert kapittel på Helfos nettsider.

Honoraret for hver takst er delt opp i egenandel og refusjonsdel. I forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m, står det blant annet informasjon om taksten kan repeteres. I tillegg er det vist til merknader med utfyllende informasjon på de fleste takstene.

Takstene er delt inn i Undersøkelse, tidstakster, enkel pasientkontakt, veiledet trening, behandling i gruppe, takster for samhandling og nødvendig samtale med pårørende eller foresatte. Hvert av kapitlene har eksempler på hvordan takstene skal benyttes

Alternative behandlingsformer dekkes ikke av takstsystemet. I avtaletiden skal fysioterapeuten benytte behandlingsformer forankret i kunnskapsbasert praksis, og som er akseptert av helsemyndighetene. Behandlingsformer omfattet av lov om alternativ behandling paragraf 2 skal ikke ytes i avtaletiden.

Avtalefysioterapeuter som er medlem i Norsk Fysioterapeutforbund får tilsendt informasjon, egenandelsplakat og takstplakat på e-post.  

 

 

Kanskje du også liker