Takstforhandlingene blir ikke gjenopptatt
 

Gerty og Per Olav alvorlige 

Helse- og omsorgsdepartementet har sagt nei til å gjenoppta takstforhandlingene, etter at Norsk Fysioterapeutforbund ba om nye forhandlinger på grunn av økte strømkostnader for avtalefysioterapeuter. - Beklagelig, sier forbundsleder og leder for Næringspolitisk råd. 

I et brev til Norsk Fysioterapeutforbund opplyser avdelingsdirektør Maren Skaset og underdirektør Olav J. Gjestvang i Helse- og omsorgsdepartementet at de har stor forståelse for at økte strømpriser er krevende for fysioterapeuter i deler av landet. 

Kan få strømstøtte

Samtidig peker de på at regjeringen har innført strømstøtte for næringsdrivende, hvor bedrifter med minst tre prosent strømintensitet kan søke om tilskudd til å betale strømregningen og investere i energitiltak. 

Det betyr at virksomheter som har strømkostnader som utgjør mer enn tre prosent av omsetningen, vil kvalifisere til støtte. 

Det er også et krav om at bedrifter som søker om strømstøtte ikke kan ta ut utbytte. Bedrifter som gjennomfører energikartlegging, vil kunne få dekket inntil 25 prosent av strømprisen over 70 øre for månedene oktober og november 2022. 

Dette sier Norsk Fysioterapeutforbund

- Det er beklagelig at Helse- og omsorgsdepartementet har sagt nei til å gjenoppta takstforhandlingene. En rekke av våre avtalefysioterapeuter har fått markante økte strømutgifter. Det hadde vært rett og rimelig at dette ble kompensert. Strømstøtteordningen for bedrifter er ikke god nok for avtalefysioterapeutene, sier forbundsleder Gerty Lund. 

Leder for Næringspolitisk råd, Per Olav Moberg Peersen, viser til at betingelsene for å få strømstøtte i for liten grad dekker de økte utgiftene avtalefysioterapeutene opplever. 

- Avtalefysioterapeuter er i en spesiell situasjon fordi vi er en del av den offentlige helsetjenesten. Egenandelen pasientene betaler er regulert i forskrift om stønad, og kan ikke økes selv om avtalefysioterapeutene får økte utgifter, sier Peersen. 

Han påpeker også at mange avtalefysioterapeuter leier lokaler, og dermed ikke selv kan gjøre energibesparende tiltak for å få dekket økte strømutgifter. 

- Det er i så fall opp til huseieren, og vil da ikke komme avtalefysioterapeutene til gode, sier Peersen. 

I mai 2023 blir det ordinære takstforhandlinger med Helse- og omsorgsdepartementet. 

Norsk Fysioterapeutforbund får også hjelp fra Unio, hvor forbundet er medlem, til fortsatt å snakke med Helse- og omsorgsdepartementet og Næringsdepartementet for å sikre gode strømordninger for avtalefysioterapeuter. 

Dette mener regjeringen skal til for å få strømstøtte 

  • Bedriften må bruke tre prosent eller mer av omsetningen på strøm
  • Bedrifter som gjennomfører energikartlegging vil kunne få dekket inntil 25 prosent av strømprisen over 70 øre for månedene oktober-november 2022, mens bedrifter som i tillegg velger å investere i enøktiltak vil kunne få inntil 45 prosent av strømprisen over 70 øre. 
  • Bedrifter kan få ENØK-støtte på inntil 50 prosent av investeringskostnaden. Dette vil i stor grad dreie seg om tiltak som ikke støttes i dag, som energistyringssystemer, etterisolering og solcellepaneler. 
  • Makstaket for hvor mye en bedrift kan få er 3,5 millioner kroner. 

Strømlån 

  • Regjeringen foreslår en subsidiert garantiordning for banklån. Det innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av høye strømutgifter 
  • Lånegarantiordningen vil åpne i november og vare til utpå våren 2023, forutsatt godkjenning fra EFTAs overvåkingsorgan (ESA) 
  • Regjeringen åpner for bedre fastprisavtaler på strøm 
  • Bedrifter som får tilskudd, kan ikke ta ut utbytte i 2023 
  • Bedriften må ha gjennomført strømbesparende tiltak som 

 

 

 

 

Kanskje du også liker

Endringer i arbeidsmiljøloven fra 2023
Endringer i arbeidsmiljøloven fra 2023
19 januar, 2023

Disse endringene i arbeidsmiljøloven gjelder fra 2023 Fra 1. januar 2023 kommer det flere lovendringer som får betydning...

Innspill til statsbudsjettet 2024 – HOD
Innspill til statsbudsjettet 2024 – HOD
16 desember, 2022

NFFs innspill til statsbudsjettet 2024 – Helse- og omsorgsdepartementet Det er et omfattende sett budsjettanbefalinger s...