To høyringar i utdannings- og forskingskomiteen:
Profesjonsnære utdanningar og opptak til høgare utdanning

Skjermbilde 2024-04-11 kl. 13.31.32

I dag 25. april er Norsk Fysioterapeutforbund i to høyringar i Stortingets utdannings- og forskingskomité.

Forbundsleiar Gerty Lund og rådgjevar Ole Eskil Edvardsen møter frå Norsk Fysioterapeutforbund.

Dei to komitéhøyringane gjeld stortingsmelding nr. 20 (2023–2024), om opptak til høgare utdanning, og stortingsmelding nr. 19 (2023–2024), om profesjonsnære utdanningar over heile landet.

Meir om høyringane i dag:
https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Horing/horing/?h=10005095
https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Horing/horing/?h=10005096

Norsk Fysioterapeutforbund har levert skriftlege høyringsinnspel til begge stortingsmeldingane:

(Foto: Bo Mathisen)

Kanskje du også liker