Hovedtariffoppgjøret i kommunesektoren er i gang

HenriettaRichterUitdenbogaardt_1000x750

En klar reallønnsvekst er et hovedfokus for Unio i årets tarifforhandlinger mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene.

– Det er en klar forventning i årets oppgjør at alle Unios medlemsgrupper oppnår reallønnsvekst, sier Henriëtta Richter Uitdenbogaardt (bildet), som er Norsk Fysioterapeutforbunds representant i Unio kommunes forhandlingsutvalg.

I sin omtale av forhandlingsoppstarten i dag 15. april legger Unio vekt på ansvaret KS har for å tilby attraktive lønns- og arbeidsvilkår for unge med høyere utdanning som vil arbeide innen viktige velferdsyrker i kommunene. Unio peker også på de betydelige forskjellene i lønnsnivå mellom kommunalt og privat ansatte med like lang utdanning.

Les mer på www.unio.no

(Foto: Bo Mathisen)

Kanskje du også liker

Verdenskongressen i idrettsfysioterapi - en arena for klinisk relevant forskning
Verdenskongressen i idrettsfysioterapi - en arena for klinisk relevant forskning
26 februar, 2024

Verdenskongressen i idrettsfysioterapi – en arena for klinisk relevant forskning Ønsker du mer kunnskap om klinisk forsk...

Mye klokt om valg – i stinn brakke
Mye klokt om valg – i stinn brakke
10 mars, 2023

Mye klokt om valg – i stinn brakke Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) var solid representert både på podiet og i salen på ...