Nytt informasjonsmateriell

Stønadsforskriften med endring i takstene fra 1. juli  

Benkebehandling bein3 

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi er nå publisert og endring av takster, fastlønnstilskudd, driftstilskudd og egenandeler er gjeldende fra 1. juli.   

Norsk Fysioterapeutforbund har utarbeidet informasjonsmateriale som er tilgjengelig for forbundets medlemmer. Det er utarbeidet egenandelsplakat som kan tilgjengeliggjøres for pasientene og takstplakat med utdrag fra forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi. Norsk Fysioterapeutforbund påpeker at den enkelte fysioterapeut må bruke takstplakaten sammen med forskriften for å unngå feil takstbruk.  

Forbundets medlemmer som i vårt medlemsregister er registrert som selvstendig næringsdrivende eller kommunalt ansatte, får tilsendt informasjon, egenandelsplakat og takstplakat per e-post.  

Fra første 1. juli blir fastlønnstilskudd, driftstilskuddet og L- takstene: 

  • Fastlønnstilskudd: kr. 240 780,-  
  • Driftsstilskudd: kr. 531 360,-  
  • Bidrag til Ridefysioterapi (T99): kr. 368,- 
  • L-takster- for manuellterapeuter: 

 

Takst  

Taksten gjelder – (stikkord 

01.07.23  

L 1  

”sykmelding”  

24  

L 4  

”utdypende spørsmål ved 7, 17 og 39 uker”  

93  

L 8  

Unntak fra arbeidsgiveransvar.  

”Kronisk sykt barn”  

Besvarelse på spørsmål om tilleggsopplysninger  

186  

L 20  

Dialogmøte - kiropraktor og manuellterapeut for hver påbegynte halvtime  

431  

L 20a  

Godtgjørelse for dialogmøte avlyst senere en 24 timer før møtet skulle vært avholdt – manuellterapeut, kiropraktor (for 1 time)  

864  

L 34  

Skyssgodtgjørelse/dialogmøter  

4,48  

L 40  

Stønad til bil. Legeerklæring ved arbeidsuførhet  

938  

 

OBS -Takst L40 kan brukes av fysioterapeuter (ikke bare manuellterapeuter) med avtalehjemmel, dersom vilkårene er oppfylt. 

For utfyllende opplysninger: https://www.nav.no/, NAV og samfunn/Lover og regler/Rettskildene: Vedlegg 1 til § 21-4 i folketrygdloven: Honorartakster for legeerklæringer m.m., samt rundskriv til § 21-4 andre ledd. 

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi med mer finner du her 

Takstplakaten finner du her  

 Dersom du har spørsmål kontakt oss på “Min side” på Fysio.no 

Kanskje du også liker

Traumatiske livserfaringer og klinisk praksis
Traumatiske livserfaringer og klinisk praksis
20 februar, 2023

Traumatiske livserfaringer og klinisk praksis Dette grunnkurset gir deg en innføring i hvordan du kan oppdage og møte tr...

Slik fører du en god pasientjournal
Slik fører du en god pasientjournal
23 mai, 2023

Slik fører du en god pasientjournal Skriv journalene slik at andre forstår hva du skriver. Unngå forkortelser, og skriv ...