Ny lønnsundersøkelse fra Norsk Fysioterapeutforbund:

Dette tjener  ansatte fysioterapeuter

Forhandlingsteamet jobber
Fysioterapeuter tjener i snitt 532 246 kroner per år. Spesialfysioterapeutene tjener i snitt 593 792 kroner, og lederne tjener 691 271 kroner i snitt i året.

Det er blant resultatene fra lønnsundersøkelsen Norsk Fysioterapeutforbund har gjennomført for 2022.

Lønnsundersøkelsen til Norsk Fysioterapeutforbund viste at 39 prosent av fysioterapeutene forhandlet lønn da de ble ansatt. 72 prosent av dem som fremmet krav i forbindelse med ansettelse, fikk høyere lønn.

Sju prosent av dem som svarte, hadde midlertidig ansettelser, og 93 prosent av dem ønsker fast jobb. Åtte prosent jobber deltid, og 28 prosent av dem ønsker full stilling.

Lønnsundersøkelsen viste også at 36 prosent av dem som svarte på undersøkelsen, skiftet jobb i løpet av de siste fire årene. I tillegg viste tallene at det lønner seg å forhandle om lønn, når du bytter jobb.

Om oppgjøret
Tariffoppgjøret i 2022 var et hovedoppgjør. Frontfagsrammen – som er retningsgivende for lønnsutviklingen for hele arbeidslivet – var 3,7 prosent. Resultatet i frontfagsforhandlingene er retningsgivende for alle tariffområder, også inkludert tariffområdene som Norsk Fysioterapeutforbund og Unio forhandler i.

Undersøkelsen for 2022 er endret slik at tilknytningen til konkret arbeidssted ikke lenger innhentes innenfor flere av tariffområdene. Endringen er gjort for at medlemmene skal være sikre på at deres anonymitet bevares.

Om svarprosent, resultater, pålitelighet og anonymitet

 • Svarprosent: 46,8 prosent - samme nivå som i 2021.
 • 80 prosent oppga at de også svarte i 2021.
 • De som svarte, representerer i underkant av halvparten av ansatte NFF-medlemmer i de aktuelle tariffområdene.
 • Data er ikke fullstendig basert på identiske respondenter.
 • I enkelte grupper er det få respondenter
 • Undersøkelsen viser i større grad trender og tendenser enn fasit

NB: Norsk Fysioterapeutforbund publiserer aldri data på grupper med færre enn ti personer. Data som oppgis, spores ikke tilbake til den enkelte respondent, men brukes som grunnlag for gjennomsnittstallene som oppgis på stillingstype, ansiennitet tariffområde med mer.

Derfor foretar vi undersøkelsen

 • Resultatene danner grunnlag for utarbeidelse av Norsk Fysioterapeutforbunds krav i de ulike tariffområdene.
 • Resultatene benyttes som verktøy for medlemmer og tillitsvalgte i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger og forhandlinger ved jobbskifte.

Om lønnsundersøkelsen

 • Lønnsundersøkelsen gjennomføres hvert år.
 • For lønnsåret 2022 ble den gjennomført i perioden januar til februar 2023.
 • Den ble gjennomført for 14. gang.
 • Over 2100 av NFFs ansatte medlemmer i privat og offentlig sektor har besvart lønnsundersøkelsen basert på lønn per 1. desember 2022.
 • Svarene fra lønnsundersøkelsen gir opplysninger om lønns- og arbeidsforhold for ansatte fysioterapeuter i de forskjellige tariffområdene.
 • Undersøkelsen gir verdifull informasjon om ansettelsesforhold, ansiennitet, uttelling i lokale forhandlinger og i forhandlinger ved ansettelse med mer.

Ønsker du mer informasjon?

 • Du kan henvende deg til din tillitsvalgt på din arbeidsplass.
 • Du kan logge inn på fysio.no for opprette en sak under "Mine saker" med kategori Lønn og tariffavtale. Du må være medlem for å få tilgang.

Kanskje du også liker

Unio fortsatt i forhandlinger med staten
Unio fortsatt i forhandlinger med staten
28 april, 2023

Unio fortsatt i forhandlinger med staten Staten er i kveld kommet til enighet om en avtale med LO stat, YS stat og Akade...

Lønnsforhandlingene i Spekter i gang
Lønnsforhandlingene i Spekter i gang
24 april, 2023

Spekter-forhandlingene åpnet i dag I dag gikk startskuddet for årets lønnsoppgjør for Unios nesten 53 000 medlemmer i Sp...

Forhandlingsstart i staten
Forhandlingsstart i staten
27 april, 2023

– Også de med høyere utdanning må sikres reallønnsvekst Lønnsforhandlingene i staten begynte i dag. – De med høyere utda...