Statsansatte med høyere utdanning må verdsettes

SusanneGallala_Unio_stats_forhandlingsutval_fotoBoMathisen_1000x750

Mandag 22. april startet forhandlingene i årets hovedtariffoppgjør i staten. 

Forhandlingsleder i Unio, Guro Elisabeth Lind, gleder seg, men venter tøffe forhandlinger. Det gjør også Susanne Gallala (bildet), som er Norsk Fysioterapeutforbunds representant i Unio stats forhandlingsutvalg.

– Statsansatte med høyere utdanning må verdsettes, og vi går til forhandlingene med mål om en klar reallønnsvekst for medlemmene, sier Gallala.

Unio stat forhandler for 36 000 Unio-medlemmer i blant annet forskning, høyere utdanning og statlig forvaltning. Dette er arbeidstakere med etterspurt kompetanse, også i andre deler av arbeidslivet, samtidig som lønnsforskjellene mellom høyt utdannede i staten og i privat sektor har økt over flere år.

Les mer på www.unio.no

(Foto: Bo Mathisen)

Kanskje du også liker

Enighet i lønnsoppgjøret i staten
Enighet i lønnsoppgjøret i staten
29 april, 2023

Enighet i lønnsoppgjøret i staten Unio ble i dag enig med staten om årets lønnsoppgjør. Resultatet innebærer en ramme på...

Forhandlingsstart i staten
Forhandlingsstart i staten
27 april, 2023

– Også de med høyere utdanning må sikres reallønnsvekst Lønnsforhandlingene i staten begynte i dag. – De med høyere utda...

Unio fortsatt i forhandlinger med staten
Unio fortsatt i forhandlinger med staten
28 april, 2023

Unio fortsatt i forhandlinger med staten Staten er i kveld kommet til enighet om en avtale med LO stat, YS stat og Akade...