Ny eldrereform – regjeringen vil ha aktivitetsgaranti 

Gerty og Kjerkol 1606

Regjeringen mener eldre trenger en aktivitetsgaranti. - Et viktig signal fra regjeringen, sier forbundsleder Gerty Lund.  

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) og kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) la fredag frem regjeringen eldrereform: "Fellesskap og mestring - Bu trygt heime".

For livet skal vi sloss, så lenge det går blod igjennom oss 

En rørt statsminister takket Demenskoret som åpnet dagens lansering av den nye eldrereformen. Støre har selv nylig vært demenspårørende.  

- Det er en samlet regjering som står bak meldingen som legges frem i dag, og seks departement har vært involvert i arbeidet, sa Støre under pressekonferansen. 

Regjeringens ambisjon er å bidra til et aldersvennlig samfunn mer preget av åpenhet, trygghet og fellesskap, noe som krever en helhetlig innsats på tvers av samfunnsområdene.  

I sin tale var Støre opptatt av vi skal se den enkelte –og at systemet skal være til for å sikre det. Han sa også hva han mente om det negativt ladede begrepet eldrebølgen – et begrep han der og da «pensjonerte». 

Dette sa helseministeren 

Kjerkol

Billedtekst: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Helseminister Kjerkol la til grunn utfordringsbildet om at vi lever lenger og blir stadig flere eldre. I dag har vi over én million alderspensjonister. Om ikke lenge, vil vi ha flere eldre enn barn her til lands.  

I dag har vi to generasjoner eldre. 70-åringene og 90-åringene, sa Kjerkol. 

Hun understreket at vi har vært for låst i gamle måter å tenke på, og at dette må endres. 

Innsatsen i helsetjenesten må blant annet endres, vi må forebygge bedre slik at flere kan leve lange og gode liv, sa Kjerkol. 

Det mener forbundsleder Gerty Lund er bra. 

- Dette er helt i tråd med NFFs politikk. Skal vi forhindre at omsorgstjenesten bryter sammen, må både forebygging og rehabilitering prioriteres framover, sier Lund..

Aktivitetsgaranti 

Gerty og Rønning-Arnesen

Billedtekst: Forbundsleder Gerty Lund (til høyre) og statssekretær Ellen Rønning-Arnesen.

Forbundslederen er også fornøyd med at regjeringen foreslår en aktivitetsgaranti. 

I følge helseminister Ingvild Kjerkol og statssekretær Ellen Rønning-Arnesen, som begge snakket med Lund etter pressekonferansen, vil regjeringen utrede hvordan en nasjonal aktivitetsgaranti kan utformes og bli innført i løpet av planperioden. En slik utredning starter etter at meldingen er behandlet i Stortinget. 

Forslaget om en nasjonal aktivitetsgaranti blir sett i sammenheng med forslaget om dagaktivitetstilbud til personer med demens. Helsedirektoratet vil bli bedt om å gjennomføre en slik kartlegging og den vil omfatte tilbud til hjemmeboende og beboere på sykehjem.   

- Både Kjerkol og Rønning-Arnesen fortalte at en aktivitetsgaranti vil omfatte både fysisk aktivitet og annen aktivitet, eksempelvis sosial og kulturell aktivitet, sier Lund. 

Hun understreker betydningen av oppsøkende forebyggende team, for å fange opp tidlig funksjonssvikt, og at fysioterapeuter er en del av et slikt team. 

Eldreboligprogram og boligpolitikk  

Kommunal- og distriktsminister Gjelsvik presenterte et eldreboligprogram, som blant annet innebærer at flere skal få tilgang til en egnet bolig i et aldersvennlig samfunn. Også han var opptatt at vi «må tenke nytt» rundt boligpolitikken. Universelt utformede boliger, med fellesarenaer og møteplasser egnet for aktivitet og sosial samhandling vil være sentralt.   

Boligpolitikk må ses i sammenheng med helse- og omsorgstjenesten. Han avsluttet med å informere om at ny boligmelding, der dette blir hensyntatt, kommer neste år.   

Dronning Ingrids hage 

Lanseringen skjedde på Dronning Ingrids Hage i Oslo. Hagebyen Dronning Ingrids hage er et bokonsept for personer som har demens og er bosatt i Oslo kommune. Personer som har en demensdiagnose og har behov for heldøgns omsorg, kan få plass i Dronning Ingrids hage hvis de vil ha nytte og glede av en slik boform og de ulike fasilitetene i hagebyen. Hagebyen ligger på Tøyen og åpnet for beboere forrige uke. 

Fire innsatsområder 

Det overordnede målet er å bidra til at eldre kan bo trygt hjemme, og at behovet for helse- og omsorgstjenester blir utsatt gjennom mer forebygging, bedre planlegging og mer målrettede tjenester.  

  1. Levende lokalsamfunn   
  1. Boligtilpasning og -planlegging 
  1. Kompetente og myndiggjorte medarbeidere   
  1. Trygghet for brukere og støtte til pårørende 

Lenker:  

Meld. St. 24 (2022-23) Fellesskap og meistring. Bu trygt heime.  

Lanseringen på Nett-TV 

Kanskje du også liker