«Fysioterapi og kreft 2»:
Kunnskapsbasert behandling for kreftpasienter 

Illustrasjonsfoto_iStock_Fysioterapi og kreft 2_1000x750Har du allerede grunnleggende kunnskap om onkologi, kreftbehandling og bivirkninger? «Fysioterapi og kreft 2» bringer deg videre.

Dette tredagerskurset holdes 31. januar–2. februar 2024 på St. Olavs Hospital. Det tar for seg kreft i kvinnelige og mannlige genitalia, urinveier, mage/tarm.

Del av onkologi-kursrekke
Norsk Fysioterapeutforbund tilbyr autoriserte fysioterapeuter hele seks kurs innen onkologi. Kursene gir det best mulige grunnlaget for at fysioterapeuter kan gi kunnskapsbasert behandling av kreftpasienter gjennom hele forløpet av sykdommen. Og det er ikke tale om et fåtall pasienter: I 2022 ble det påvist hele 38 265 nye krefttilfeller i Norge, ifølge Kreftregisteret.

Vi anbefaler å ta det teoretiske grunnkurset først. De fem øvrige kursene kan tas i den rekkefølgen man ønsker. Samlet vil kursene gi fysioterapeuter god kunnskap om kreftsykdommer, kreftbehandling, smertebehandling og rehabilitering. Dette ses i forhold til aktuelle fysioterapeutiske tiltak ved kreft, både i tidlig og sen fase av sykdommen.

Mål for kurset
Etter gjennomført kurs skal deltakerne kunne dette:

  • Redegjøre for forekomst, utbredelse og utredning av de aktuelle kreftsykdommene
  • Redegjøre for medisinske behandlingsprinsipper og behandlingsmetoder for de aktuelle kreftsykdommene
  • Identifisere og kartlegge fysioterapiproblemstillinger hos pasienter med de aktuelle kreftsykdommene i ulike sykdomsfaser
  • Foreslå og sette i gang kunnskapsbaserte fysioterapeutiske behandlingstiltak

Påmeldingsfrist: 15. desember.

Les mer om kurset
Meld deg på

(Illustrasjonsfoto: iStockphoto.com)


Kanskje du også liker

Mer fleksibilitet for ridefysioterapeuter
Mer fleksibilitet for ridefysioterapeuter
19 desember, 2022

Mer fleksibilitet for ridefysioterapeuter Etter påvirkning fra Norsk Fysioterapeutforbund har det kommet en endring i re...

NFFs hovedmål 2023–2025
NFFs hovedmål 2023–2025
13 desember, 2022

Dette er de nye hovedmålene til NFF Norsk Fysioterapeutforbunds landsmøte har vedtatt seks nye hovedmål for de neste tre...

Lønnsoppgjøret: Mer enn frontfaget også i Oslo
Lønnsoppgjøret: Mer enn frontfaget også i Oslo
30 april, 2023

Lønnsoppgjøret: Mer enn frontfaget også i Oslo Partene i lønnsoppgjøret i Oslo kommune er kommet til enighet. Rammen for...