Nye medlemmer av Næringspolitisk råd

Innstilling og val på NPR-medlemmer 2023-25

(NB: sist oppdatert 10. januar 2023) Det er gjennomført valg til Næringspolitisk råd for perioden 2023–2025.

Medlemmene i Næringspolitisk råd velges av og blant alle Norsk Fysioterapeutforbunds selvstendig næringsdrivende medlemmer. Leder og nestleder i rådet velges av Hovedlandsmøtet.

Valget på medlemmer av Næringspolitisk råd for perioden 2023–2025 ble avsluttet fredag 30. desember.

Oppdatering 9. januar 2023: ikke nødvendig å gjennomføre suppleringsvalg
Lovutvalget har gitt en tolkningsuttalelse av NFFs lover punkt 13.13 andre avsnitt, og konkluderer med at kravet om at en kandidat skal ha oppnådd minst halvparten av avgitte stemmer, ikke gjelder når «det velges flere personer til samme verv». Lovutvalget har også kommet til at ved stemmelikhet mellom to kandidater anses den med færrest nei-stemmer som valgt.

Lovutvalget anser det dermed ikke som nødvendig å gjennomføre suppleringsvalg til Næringspolitisk råd.

Lovutvalget varsler en gjennomgang av reglene for personvalg i NFF.

Tilføyd 10. januar 2023:
Lovutvalgets tolkning innebærer at leder Patrick Jensen og nestleder Lisette Engh får med seg følgende fem medlemmer i Næringspolitisk råd:

Morten Eriksen-Hagenes
Marthe Sandsør
Lene Hubak Fleischer

Steffen Orvik Engdal
Martine Solberg

Lene Hubak Fleischer stilte som motkandidat i valget, mens de øvrige var innstilt til vervet av Valgkomiteen i NFF.

* * *

Artikkel-tekst som opprinnelig publisert – med informasjon om ja-prosent og suppleringsvalg som ikke lenger er aktuell etter Lovutvalgets uttalelse:

Tre av de seks kandidatene på valg fikk den nødvendige tilslutningen fra medlemmene, altså mer enn 50 prosent ja-stemmer.

Leder Patrick Jensen og nestleder Lisette Engh får med seg følgende medlemmer i rådet:

Morten Eriksen-Hagenes
Marthe Sandsør
Lene Hubak Fleischer

Eriksen-Hagenes og Sandsør var innstilt til vervene av Valgkomiteen, mens Lene Hubak Flei
scher stilte som motkandidat.

Etter Norsk Fysioterapeutforbunds lover skal Næringspolitisk råd ha fem medlemmer i tillegg til leder og nestleder. Det vil derfor bli arrangert et suppleringsvalg til rådet tidlig på nyåret.

Kanskje du også liker