Takstforhandlinger

Norsk Fysioterapeutforbunds hovedkrav: Realinntektsvekst for alle fysioterapeuter

Patrick og gjengen

Norsk Fysioterapeutforbund krever økning av takstene A3, A8, A9 og A2k – og økningen skal komme i form av kronetillegg. – Dette vil gi alle grupper av fysioterapeuter realinntektsvekst, sier forbundsleder og forhandlingsleder Gerty Lund.

I dag – tirsdag 14. mai – startet takstforhandlingene ved at Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Manuellterapeutforening og Privatpraktiserende Fysioterapeuters forbund presenterer sine krav for Helse- og omsorgsdepartementet. 

Forhandlingene er planlagt å være fullført 30. mai, og resultatet publiseres i ny takstforskrift før 1. juli. 

Leder i Næringspolitisk råd, Patrick Jensen, opplyser at Norsk Fysioterapeutforbund også krever kompensasjon for økningen i medlemskap i Norsk Helsenett. Fra 01.01.24 økte prisene til Norsk Helsenett med 23 prosent, en økning som er betydelig høyere enn konsumprisindeksen.

Utarbeidet etter innspill

Kravene fra Norsk Fysioterapeutforbund er utarbeidet blant annet på bakgrunn av en spørreundersøkelse forbundet sendte til selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter før jul i 2023.

Faggruppene i Norsk Fysioterapeutforbund har også kommet med innspill.

- Vi har tatt hensyn til de tilbakemeldingene vi har fått og ser med spenning frem til forhandlingene. Vi forventer at staten anerkjenner og honorerer verdien av fysioterapeutenes bidrag i kommunehelsetjenesten, sier Jensen.

Les hele takstkravet.

Har deltatt i arbeidsgruppe

Før forhandlingene startet, deltok Næringspolitisk råd i Norsk Fysioterapeutforbund i en partssammensatt arbeidsgruppe. Målet var å forenkle gruppetakstene.

- Dette arbeidet er et resultat av en protokolltilførsel i fjorårets forhandlinger. Her har vi jobbet aktivt for å verne om honoreringen, og krever derfor et tillegg til rammen for å sikre en så nøytral omlegging som mulig for alle gruppestørrelser, sier Jensen.

Norsk Fysioterapeutforbund forbeholder seg – som alltid – retten til å komme med nye krav og/eller endre eksisterende krav underveis i forhandlingene.

Kort om takstforhandlingene

  • Starter tirsdag 14. mai og har som mål å avsluttes 30. mai
  • Resultatet presenteres før 1. juli
  • Norsk Fysioterapeutforbund utarbeider ny takstplakat i etterkant av forhandlingene. Denne sendes til alle avtalefysioterapeuter

Kort om takstene i kravet

A3 - Behandling hos fysioterapeut

A8 - Behandling hos manuellterapeut

A9 - Behandling hos fysioterapeut med tilleggskompetanse i psykomotorisk fysioterapi

A2k - Kompetansetillegg for fysioterapeut med godkjent spesialitet i henhold til Norsk Fysioterapeutforbunds spesialistordning eller tilsvarende kompetanse

Billedtekst: Forhandlingsdelegasjonen for takstforhandlinger. Fra venstre: Morten Bjerkhaug, Lisette Engh, Anne Kristine Jarbo, Patrick Jensen, Bente Øfjord, Gerty Lund og Lene Hubak Fleischer. Foto: Bo Mathisen.

Kanskje du også liker