Etterutdanningen til Norsk Fysioterapeutforbund  

Forvalter 12,5 millioner – nesten 2 000 på kurs  

Kursgjengen 2

Hele 1 838 fysioterapeuter gikk på fondsfinansierte kurs i regi av Norsk Fysioterapeutforbund i 2022. Det viser en fersk rapport oversendt Fysiofondet. 

I 2022 forvaltet forbundet hele 12,5 millioner kroner fra Fond til etter- og videreutdanning for fysioterapeuter (Fysiofondet). 

– Fondsmidlene har gitt enormt med god kunnskap og fagutviklingen til mange fysioterapeuter i mange år, så også i fjor. Takket være fondsmidlene tilbyr vi kurs, kollegaveiledning og ikke minst en spesialistordning, sier seniorrådgiver Áslaug Skúladóttir i Norsk Fysioterapeutforbund. 

Slik kvalitetssikres kursene

Sekretariatet i forbundet jobber tett sammen med forbundets 13 faggrupper for å kvalitetssikre, utvikle og forvalte etterutdanningskursene. 

– Faggruppene er hjørnestenene i dette arbeidet. Takket være den faglige kunnskapen og tyngden de besitter i fagmiljøene, har vi et variert, bredt, nyttig og attraktivt tilbud, sier Skúladóttir. 

Leder i faggruppelederforum, Kenneth Martinsen, er også fornøyd med etterutdanningsvirksomheten i forbundet. 

– Det er viktig at vi som autorisert helsepersonell, hvor de aller fleste av oss jobber i offentlig helsetjeneste, er oppdaterte og utvikler oss. Jeg er derfor glad og stolt over at så mange av våre medlemmer – og kanskje noen som ikke er medlemmer – velger å etterutdanne seg og oppdatere seg gjennom våre kurs, sier Martinsen. 

Kort om kursene 

Kursene til Norsk Fysioterapeutforbund tilbys både til medlemmer og dem som ikke er medlemmer. Medlemmer har redusert pris på alle kurs. 

Kursporteføljen inneholder kurs innen alle våre faggruppenes spesialistområder. I 2022 fikk forbundet ekstra midler fra Fysiofondet for å satse på kurs innen psykisk helse. Målgruppen for disse kursene er både psykomotoriske fysioterapeuter og alle fysioterapeuter som ønsker å få mer kompetanse om hvordan du behandler pasienter med psykiske utfordringer og lidelser. 

Fysioterapikongressen 

I tillegg til kursene arrangerte Norsk Fysioterapeutforbund Fysioterapikongressen i 2022. Der deltok 824 fysioterapeuter. De kunne velge mellom hele 65 sesjoner fordelt på tre dager. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol gjestet kongressen i forbindelse med åpningen, og uttalte at hun var imponert over mangfoldet til norske fysioterapeuter. 

2023 blir også bra 

2023 blir minst like bra som fjoråret. Kurskalenderen til Norsk Fysioterapeutforbund viser en variert kursportefølje som bør friste mange. Én ny godbit er fordypningskurs i treningslære. Les mer 

Kort om kurs

Tall fra 2022 

  • 70 kurssamlinger 
  • 21 kollegaveiledningsgrupper 
  • 1 838 deltakere
  • 50 prosent av deltakerne har over 12 års erfaring og 25 prosent er nyutdannede fysioterapeuter
  • 24 nye spesialister og 198 fysioterapeuter fornyet spesialiteten

Bilde: Sekretariatet i Norsk Fysioterapeutforbund har hovedansvaret for å forvalte midlene fra Fysiofondet. Fra venstre: Susanna Vemo, Dora Sif Oskarsdottir, Ceinwen Birgitte Edwards, Marianne Juva, Nathalie Grøtte Torgersen, Ole Eskil Edvardsen, Áslaug Skúladóttir og Line Leksund Rogne.

Kanskje du også liker