Nordiske forbundsledere samlet i Oslo 

Nordisk forbundsledere samlet

Norsk Fysioterapeutforbund har vært vertskap når de nordiske forbundslederne har diskutert situasjonen i Norden. I tillegg har de forberedt seg til generalforsamlingen i Europaregionen i mai. 

-Det er nyttig å høre hvordan det står til i de andre nordiske landene, sier forbundsleder Gerty Lund. 

Hun og de andre forbundslederne har blant annet diskutert hvordan demografiutviklingen øker presset på helsetjenesten, dyrtid, utfordringer med rekruttering av helsepersonell, redusert medlemsantall og press på at fysioterapeuter skal gjøre pleieoppgaver. 

. I Finland er det foreslått å lovfeste frontfagsmodellen, i Sverige vurderer nær 40 prosent av fysioterapeutene på å forlate yrket, i Danmark foreslås det å kutte utdanningen fra 3,5 år til 3 år og på Island arbeider fysioterapeuter uten kontrakt med «folketrygden» 5. år på rad.  

- Samtidig er det mye positivt. På Island vil de for eksempel med all sannsynlighet øke utdanningsraten i fysioterapi, i Sverige får de politisk gehør for at arbeidet fysioterapeuter gjør bidrar til bedre bærekraft, gjennom at pasienter trenger kortere tid på sykehus og det blir mindre bruk av medikamenter I Danmark har forbundet fått på plass en avtale om at fysioterapeuter skal gi fysioterapi, ikke pleie. Presset på tjenesten bidrar også til at forbundene arbeider målrettet med å vise effekten av fysioterapi, både gjennom tall og gjennom å lage gode budskap, sier Lund.

Arbeidet som nå har startet i i EU for å vurdere om det skal utarbeides et felles rammeverk for fysioterapi i EU/EØS skapte mest engasjement på møtet.  

- Når vi vet hvor stor forskjell det er på krav til fysioterapiutdanning i de europeiske landene, er dette noe de nordiske fysioterapeutforbundene er skeptiske til fordi det knytter seg stor usikkerhet til om dette vil kunne innebære redusert standard på utdanningen, kortere utdanning, begrensninger i ansvarsområde og redusert pasientsikkerhet, sier Lund.  

Etter forslag fra Lund ble de nordiske forbundslederne enighet om at de nordiske forbundene i fellesskap vil sende inn et politisk budskap til EU-kommisjonen om vår skepsis til EU-regulering av fysioterapiutdanningenes lengde og innhold. 

Billedtekst: Fra venstre: Cecilia Winberg, Sverige, Jeanette Præstegaard, Danmark, Gerty Lund, Gunnlaugur Màr Briem, Island og Tiina Mäkinen, Finland.

 

Kanskje du også liker