Mye klokt om valg – i stinn brakke

LennartBentsen-klokeval-konferansen-09032023_f_IreneMårdalen_1000x750Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) var solid representert både på podiet og i salen på «Kloke valg»-konferansen 9. mars.

Bildet: Lennart Bentsen på podiet under "Kloke valg"-konferansen 9. mars 2023. Foto: Irene Mårdalen.

Valgene som foretas i helsevesenet, engasjerer både politikere, fagmyndigheter, helsepersonell, pasienter – og folk flest. Under temaparaplyen «Mer er ikke alltid bedre – når det normale blir sykt» stimlet over 400 mennesker sammen i Vulkan Arena i Oslo for å ta del i ulike kliniker-perspektiv på utfordringer med å foreta kloke valg i helsevesenet. Og utfordringene er mange, ikke minst på muskelskjelett-området, som utgjorde del 1 av konferanseprogrammet.

Forbundet og programmet
Norsk Fysioterapeutforbund er ett av mange helseprofesjonsforbund som er med i kampanjen Gjør kloke valg, og har medvirket til programinnholdet.

Seksjonsleder Jorunn Lunde i NFF introduserte konferansens første tema: «Muskel- og skjelettplager – et eldorado for overbehandling?» Temaet hadde et særlig fokus på injeksjonsbehandling. Lunde ga et overblikk over fakta og utfordringer på muskelskjelett-området: den store forekomsten av slike plager, hva som synes å være driverne for behandlingsomfanget, blant annet utbredte forventninger i befolkningen, og oppfatninger om «normalitet».

Først ut av foredragsholderne var Lennart Bentsen, leder av NFFs faggruppe for manuellterapi. Overskriften hans var «Samfunnsinteresse – eller egeninteresse?». Nøkkelord for Bentsens bidrag her og i den påfølgede panelsamtalen var klinisk profesjonalitet, kunnskapsbasert praksis, rammer og retningslinjer fra myndighetene, virkemidler som kan styre praksis, toleranse for usikkerhet, helsekompetanse i befolkningen, og den økende betydningen av kommunikative og kognitive ferdigheter i utdanningen av helsepersonell.

Kine Tveten, leder av Fag- og utdanningspolitisk råd i NFF, var ordstyrer for panelsamtalen mellom de fem foredragsholderne.

Nyanser, ulikheter og enighet
I det korte foredragene og i panelsamtalen etterpå var det alt fra nyanser til tydeligere ulikheter i tilnærmingen til injeksjonsbehandling. For muskelskjelett-området generelt var det imidlertid stor grad av enighet når det gjaldt betydningen av gode (første) møter med pasienten, god kommunikasjon for å skape forståelse hos pasienten, grundige undersøkelser, og å unngå å gjøre pasienten til en kasteball i systemet.

Du kan lese mer om muskelskjelett-temaet og de medvirkende på konferansen i denne artikkelen i Fysioterapeuten:

Om å ta kloke valg blant helsepersonell: – Jo flere tiltak som settes i gang, jo større sjanse for mislykket resultat

Del 2: Kroppspress og estetisk behandling
Her blir det bare et kort referat av denne delen, som ble en litt springende og overflatisk seanse, preget av ulike faglige ståsteder og verdier. Uttrykk som «biologiske behov», «lykke» og «livskvalitet» ble for eksempel brukt av Karim Sayed (fra Nomi) for å rettferdiggjøre utøvelsen av estetisk medisin, uten at det ble tid og rom for å bore skikkelig i dette.

Hvor mye tid og energi som Karim Sayed og plastikkirurg Bjørn Rosenberg jevnlig brukte på å ta kloke valg om ikke å behandle estetisk – og overbevise pasienten/kunden om at det valget er riktig – framstod som noe uklart. De skarpe skiljelinjene mellom ulike syn blant de fire foredragsholderne på hva som bør regnes som kloke valg, kom imidlertid tydelig fram.

Spesielt interessant var det å høre om retningslinjene som Norsk forening for allmennmedisin og Tannlegeforeningen har utarbeidet, der estetisk behandling uten medisinsk indikasjon frarådes. Heming Olsen Bergem fra Tannlegeforeningen ga forsamlingen også et innblikk i hvor kontroversielt et slikt kriterium er blant tannleger internasjonalt, der særlig den amerikanske tannlegeforeningen har et ganske så annerledes syn.

Bildet nedenfor: Fra muskelskjelett-panelsamtalen. Fra venstre: Øyvind Kvinge, lege og fysioterapeut, Tom Farmen Nerli, lege, Geir Talgø, fysioterapeut og manuellterapeut, Øystein Ogre, kiropraktor, og Lennart Bentsen, leder i NFFs faggruppe for manuellterapi. Foto: Vidar Rekve.

Muskelskjelett-debatten_Klokevalg_09032023_1000x

Bildet nedenfor: Stinn brakke i Vulkan Arena. Foto: Vidar Rekve.
Konferansesalen_VulkanArena_1000

 

Kanskje du også liker

Oppstart i kommunesektoren
Oppstart i kommunesektoren
15 april, 2024

Hovedtariffoppgjøret i kommunesektoren er i gang En klar reallønnsvekst er et hovedfokus for Unio i årets tarifforhandli...

Verdenskongressen i idrettsfysioterapi - en arena for klinisk relevant forskning
Verdenskongressen i idrettsfysioterapi - en arena for klinisk relevant forskning
26 februar, 2024

Verdenskongressen i idrettsfysioterapi – en arena for klinisk relevant forskning Ønsker du mer kunnskap om klinisk forsk...

Sjekk vår nye kurskalender
Sjekk vår nye kurskalender
31 mars, 2023

Kurskalenderen vår har fått nytt utseende! Slik ser den nye kurskalenderen vår ut. Gjør deg kjent med den!