Mer fleksibilitet for ridefysioterapeuter  

AneCKveseth1000x750Etter påvirkning fra Norsk Fysioterapeutforbund har det kommet en endring i regelverket for fysioterapeuter som jobber med ridefysioterapi. 

Ridefysioterapien faller inn under bidragsordningen, der pasienten får utløst et bidrag når hen har fått 30 minutter ridefysioterapi. Det har nå kommet et unntak fra kravet om at pasienten alltid skal ha ridefysioterapi i 30 minutter for å utløse bidrag.

– Mange pasienter som mottar ridefysioterapi, har helsesituasjoner hvor ikke alltid funksjonen tilsvarer kapasitet til 30 minutter ridning fra første time. De kan også ha almenntilstander som plutselig kan endre seg.  Endringen i bidragsordningen gir derfor større fleksibilitet og kommer spesielt svake pasienten til gode, sier Ane Camilla Kveseth, leder for Norsk Fysioterapeutforbunds faggruppe for ridefysioterapi. Hun legger til:

– Dette kan føre til en bedring i tilbudet for pasienter med komplekse lidelser når bidraget kan utløses uavhengig av pasientens kapasitet. Fysioterapeuten skal jobbe faglig forsvarlig, samtidig som økonomien i tilbudet er viktig for å kunne levere tjenesten. Endringen er kjærkommen, og vil legge til rette for en riktigere praksis.

* * *

Rundskriv til ftrl 5-22: Bidrag til spesielle formål.  Ny setning i fet skrift:

Det forutsettes at ridefysioterapien blir gitt i minst 30 minutter. Unntaket er hvis pasienten på grunn av sin helsetilstand ikke klarer å sitte på hesten så lenge. Tid til å hjelpe pasienten på og av hesten, og instruere og gi pasienten tid til å bli kjent med dyret, kommer i tillegg. Fysioterapeuten og hjelper(e) må være til stede og veilede pasienten.

Ane Camilla Kveseth (toppbildet) leder NFFs faggruppe for ridefysioterapi. Foto: Bo Mathisen.

Bildet under: fra faggruppen

barn på hesteryggen med følge1000x

 

Kanskje du også liker

En mensendiecktradisjon for fremtiden
En mensendiecktradisjon for fremtiden
9 januar, 2023

En mensendiecktradisjon for fremtiden Kurset «Veiledning og instruksjon – mensendiecktradisjonens arbeidsprinsipper» ska...

Digital covid-19-temadag
Digital covid-19-temadag
21 mars, 2023

Ny covid-19-temadag: rehabilitering ved senfølger Norsk Fysioterapeutforbund inviterer til digital temadag 23. mai om re...

NFF i høring på Stortinget om ny eldrereform
NFF i høring på Stortinget om ny eldrereform
25 oktober, 2023

På høring i Stortinget om eldrereformen: Tenk nytt, tenk forebygging Norsk Fysioterapeutforbund er enig i helseministere...