Likelønnsdagen – #HunJobberGratis

Likelønnsdagen 2023_1100x750I dag 16. november er Likelønnsdagen. Visste du at kvinner jobber gratis resten av året? 

I snitt tjener kvinner 87,5 prosent av det menn gjør, og forskjellen øker. Fra 16. november jobber kvinner gratis resten av året.

– Mange tror kanskje at vi i Norge har lik lønn for likt arbeid. Det stemmer dessverre ikke. Kvinnedominerte yrkesgrupper i offentlig sektor er systematisk lønnet lavere enn mannsdominerte yrkesgrupper i privat sektor, sier forbundsleder Gerty Lund i Norsk Fysioterapeutforbund.

Hun viser blant annet til at kvinnelige arbeidstakere dominerer i yrker som sto i front gjennom koronapandemien.

I Norsk Fysioterapeutforbund er 70 prosent av medlemmene kvinner. Et stort flertall av dem  jobber i offentlig sektor.

Snittlønna i kvinnedominerte yrker er 80 prosent av lønna i mannsdominerte yrker med tilsvarende utdanningsnivå, ifølge Unio.

Her finner du fakta og bakgrunnsinformasjon om dagens situasjon:

https://www.likelønn.no/

– Dette er ikke bare et problem for kvinner, men et samfunnsproblem. Det rammer kvinner og menn som ønsker å jobbe i kvinnedominerte yrker. Det er diskriminerende og en manglende anerkjennelse av utdanning, kompetanse, erfaring og ansvar, sier Lund.

Hun mener frontfagsmodellen i stor grad dessverre opprettholder kjønnsgapet i lønnsforskjellene.

– Det er forskerne enige om. Frontfagsmodellen praktiseres også langt strengere i offentlig sektor enn i privat sektor. Det gjør kvinnene til lønnstapere, noe som igjen gjør det vanskeligere å rekruttere til disse yrkene, sier Lund.

Hun mener lønnsutviklingen må bli mer rettferdig, og at krav til kompetanse, utdanning, ansvar, erfaring og belastning må legges til grunn.

– Ansatte i kvinnedominerte yrker fortjener lønn på linje med ansatte i mannsdominerte yrker. Derfor trenger vi at politikerne tar problemet på alvor og ikke skyver hele ansvaret over på partene i arbeidslivet, sier Lund.

Likelønnsdagen blir blant annet markert med et arrangement i Folkets Hus i Oslo 16. november. Den markeres tidligere i år enn i fjor, noe som skyldes at gapet mellom kvinner og menn har vokst.

Følg med på og delta i debatten på sosiale medier under #HunJobberGratis.

Kanskje du også liker