Unios frokostseminar om likestilling

– Vi må anerkjenne den store forskjellen mellom kvinner og menn

Unio likestilling

– Kvinneperspektivet blir tilsidesatt eller ikke medregnet i store saker av samfunnsmessig betydning. Dette går ikke bare ut over kvinners helse, slik Kvinnehelseutvalget påpeker. Også FN, forskere og jurister er bekymret for at kjønnsperspektivet og fokuset på kvinners rettigheter forsvinner helt.

Det sa Unio-leder Ragnhild Lied da Unio markerte kvinnedagen i dag - 8. mars - med frokostseminar.

Kjønnsnøytralitet løser ikke alt

I følge Unios egne nettsider, henviste hun til Kvinnehelseutvalget, som har påpekt at manglende kjønnsperspektiv og fokus på kvinners særstilling går ut over kvinners helse og hele kvinners livsløp.

– Kvinnehelseutvalget har minnet oss på den store forskjellen det er mellom kvinner og menn. Denne forskjellen er ikke bare biologisk. Kvinner og menn lever fortsatt forskjellige liv. Den store forskjellen mellom kvinner og menn må vi ta inn over oss og anerkjenne, sa Lied.

Unio viser også til FNs kvinnediskrimineringskomité, som nylig har konkludert med at den kjønnsnøytrale tilnærmingen går på bekostning av kvinners rettigheter i Norge. De anbefaler myndighetene å ha med kvinneperspektivet i alt arbeid.

Lied påpekte også at kvinneperspektivet uteblir i utredninger fra myndighetene

– Vi så det sist i Helsepersonellkommisjonens utredning. Til tross for at helsesektoren er tungt kvinnedominert, er det ingen tanker eller vurderinger av nettopp dette faktum. Tiltakene vurderes ikke med tanke på mulige kjønnede konsekvenser eller kvinners rettigheter, sa Lied.

Les hele saken her

Norsk Fysioterapeutforbund deltok

Gerty og Bente

Billedtekst: Forbundsleder Gerty Lund og seniorrådgiver Bente Øfjord i Norsk Fysioterapeutforbund. Foto: Kari Bente Sørlie.

Forbundsleder Gerty Lund deltok på Unio-seminaret sammen med blant andre seniorrådgivere fra Norsk Fysioterapeutforbund.

- Vi trenger 8. mars for å få muligheten til å sette fokus på kvinners rettigheter i arbeidslivet; herunder lønn og anseelse. Vi må forske på hvorfor kvinner har høyere sykefravær enn menn og vi må selvsagt bekjempe vold mot kvinner. Fysioterapeuter er ofte de som avdekker for eksempel mishandling, sier Lund.

Hun mener også kvinnehelse bør få langt større oppmerksomhet.

- Vi erfarer, blant annet gjennom våre medlemmer i faggruppen for kvinnehelse, at kvinners helse ikke blir tatt på alvor.  Sammen med Barselopprøret, har vi blant annet krevd at alle nybakte mødre skal få minst én time fysioterapi. Dessverre har ikke det blitt vedtatt. Kvinnehelse handler derimot om langt mer enn barselomsorg, sier Lund.

Hun mener det må jobbes aktivt med likestilling hele året, og ikke bare 8. mars.

 

 

 

 

 
 

Kanskje du også liker

Kurs for tillitsvalgte i NFF
Kurs for tillitsvalgte i NFF
12 desember, 2022

  – Det er viktig at vi ivaretar det mange har kjempet for før oss Rollen som tillitsvalgt ble tydeligere, og kunnskapen...

Kurs i vestibulær rehabilitering
Kurs i vestibulær rehabilitering
30 januar, 2023

Kurs i vestibulær rehabilitering Behandler du – eller ønsker du å behandle – pasienter med svimmelhet? Da er dette kurse...