Kurs for selvstendig næringsdrivende høsten 2023

Illustrasjonsfoto_nettsak_SN-kurs_H2023_fotoBoMathisen_1000x750Norsk Fysioterapeutforbunds kurskalender har mye og variert å by på for selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter utover høsten. 

Her er kursene for selvstendig næringsdrivende som vi har publisert i kalenderen per 5. juni:

- Oppstart og drift av egen fysioterapivirksomhet
19.–21. oktober, Oslo

Kurset er for deg som skal starte opp eller driver egen fysioterapivirksomhet, med eller uten kommunal driftsavtale.

Skal du starte opp egen virksomhet, eller har jobbet en stund, og er usikker på om du kjenner til det nyeste regelverket?

NFFs tredagers kurs gir deg innføring i dagens regelverk, regnskapsføring og hvordan du kan innrette din fysioterapivirksomhet.

- Oppstart av fysioterapivirksomhet
8. november, Teams

Skaff deg en grunnleggende forståelse om hva som må være på plass for å starte opp egen virksomhet! Vi går igjennom valg av selskap, informasjonssikkerhet og internkontroll, i tillegg til andre relevante temaer for oppstart av virksomhet.

- Temakurs om avslutning av fysioterapivirksomhet med driftshjemmel i KS 
23. november, Teams

- Temakurs om avslutning av fysioterapivirksomhet med driftshjemmel i Oslo  
21. november, Teams

Her får du som avtalefysioterapeut en gjennomgang av de sentrale punktene du må tenke på når du skal avslutte praksisen din, i KS eller i Oslo kommune. (Oslo kommune har egne regler som gjelder ved avslutning av virksomhet.)

Kursene er aktuelle for medlemmer som skal gå av med pensjon, trappe ned eller bytte jobb. Vi tar for oss forhandlinger om goodwill, regnskapsmessige forhold, avslutning av inngåtte avtaler, forhandlinger og tvisteløsning.

- Temakurs om avslutning av fysioterapivirksomhet uten driftshjemmel 
8. november, Teams

Innholdet i dette kurset er som for temakursene som omtales ovenfor, men selvsagt tilpasset medlemmer uten driftsavtale.

- Grunnkurs for NFFs kontaktpersoner
13. september, Teams

Kurset gir deg kunnskap om hvordan roller kan fylles, og hvilke rettigheter kontaktpersonen har gjennom forskrifter og avtaler.

Temakurs for kontaktpersoner og ledere arrangeres også i høst:

- Temakurs for NFFs kontaktpersoner om overdragelse, intervju og samarbeidsutvalg
26. september, Teams

- Temakurs for ledere om overdragelse, intervju og samarbeidsutvalg
21. september, Teams

- Temakurs for NFFs kontaktpersoner om politisk påvirkning
2. november, Teams

I tillegg til disse grunn- og temakursene vil det i høst også bli arrangert Åpen spørretime (6. september, Teams) for selvstendig næringsdrivende medlemmer, og Samling for tillitsvalgte og kontaktpersoner i region Osloområdet (14. september, Oslo).

Finn alle NFFs kurs i kurskalenderen

(Illustrasjonsfoto: Bo Mathisen)

Kanskje du også liker

Har gjort fysioterapi synlig i kommunen
Har gjort fysioterapi synlig i kommunen
13 mars, 2023

Forbundslederen møtte fysioterapeuter i Narvik Har gjort fysioterapi synlig i kommunen I Narvik kommune har kommunalt an...