Ja til egenandelsfritak for ungdom
mellom 16 og 18 år

Ungdom

Norsk Fysioterapeutforbund støtter forslaget fra Rødt om å heve aldersgrensen for
egenandels-fritak til 18 år.

Stortingspolitiker Seher Aydar (Rødt) i helse- og omsorgskomiteen har foreslått å sikre ungdom helserettigheter gjennom å utvide egenandelsfritaktet. I en uttalelse til forslaget, støtter forbundet forslaget.

I 2017 ble den såkalte diagnoselista, som sikret pasienter med om lag 100 ulike diagnoser gratis fysioterapi, fjernet. Etter dette har NFF vært bekymret for ungdoms tilgang til fysioterapi.

Bekymringen skyldes at Helsedirektoratet kunne vise til at nedgangen i bruk av fysioterapi for ungdommer mellom 16 og 18 år var på nær 16 prosent fra 2016 til 2017. Dett er, slik NFF ser det, ingen grunn til å tro at denne gruppen tidligere fikk fysioterapi uten at det virkelig var behov for det.

En helsepolitisk sak for NFF

Norsk Fysioterapeutforbund har i ulike politiske innspill - og i møter med politiker - arbeidet for at aldersgrensen for fritak for egenandel til fysioterapi bør heves.

Forbundet mener det ikke er tvil om at de fleste ungdommer er økonomisk avhengig av sine foreldre, samtidig som foreldrene ikke nødvendigvis har all kjennskap til ungdommenes plager i og med at innsynsretten er begrenset.

Fra et likeverdig helsetjenesteperspektiv er det viktig at ungdom ikke må velge bort helsetjenester, som fysioterapi eller opphold på opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjon, på grunn av egen eller familiens økonomi.

Samtidig med fjerning av sykdomslisten, ble det innført egenandelsfritak for barn opp til 16 år. Barn, 13-14 år, som tidligere ikke var på sykdomslisten økte antall pasientkontakter med 46.8 prosent fra 2016 til 2017.

Disse tallene fra Helsedirektoratet viser tydelig at egenandelsfritak har betydning for barn og ungdommers tilgang til fysioterapi.

Betyr mye, men koster lite

I 2016 foreslo Helsedirektoratet at aldersgrensen for egenandelsfritak til fysioterapi ble hevet til 18 år. Direktoratet anslo samtidig at dette ville koste 4,1 millioner kroner og om lag 500 000 kroner for rehabiliteringsopphold. Dette er derfor et forslag som vil bety mye, men koste lite.

Ulike aldersgrenser er urimelig
Alle er enige om at tidlig innsats er viktig for å forebygge sykdom og lidelser, derfor er det urimelig at ungdom skal ha rett til gratis psykolog- og tannbehandling, men må betale for fysioterapi. 

Kontaktperson i NFF: Kari Bente Sørlie

Kanskje du også liker

Telefonstengt sekretariat 10. februar
Telefonstengt sekretariat 10. februar
8 februar, 2023

Sekretariatet er telefonstengt fredag 10. februar NFFs sekretariat holder telefonstengt fredag 10. februar på grunn av e...

NFF sier ja til pasientforløp for de med sammensatte lidelser
NFF sier ja til pasientforløp for de med sammensatte lidelser
13 september, 2022

  NFF sier ja til pasientforløp for de med sammensatte lidelser Fysioterapeuter og NAV bør innkalles på lik linje med fa...