– Diagnostisk ultralyd av lunger er det nye stetoskopet!

SimonHayward_utfører_lungeultralyd2

I innføringskurset om ultralyd av lunge og diafragma kombineres teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter.

Kurset arrangeres ved Høgskulen på Vestlandet, Bergen, 20.–21. juni og 18. september. Det er frukten av et samarbeid med masterutdanningen i klinisk hjerte- og lungefysioterapi ved Høgskulen på Vestlandet i Bergen, der innføring i lungeultralyd har vært en del av emnet i intensivfysioterapi siden 2019. 

– Diagnostisk ultralyd av lunger er det nye stetoskopet!
Utsagnet stammer fra Tiina Andersen, som sammen med Anne Kristine Brekka skal lede dette spesialiserte kurset. Internasjonal ekspertise på området bidrar som eksterne forelesere på kurset: Simon Hayward, som utdanner fysioterapeut-kollegaer på mange internasjonale arenaer, og George Ntoumenopoulos fra Australia, som var pioner i å starte med diagnostisk ultralyd som fysioterapeut i behandling av intensivpasienter.

Litteraturen om fysioterapeuters bruk av diagnostisk ultralyd for undersøkelse av lunger og hovedpustemuskelen diafragma er økende. 

Andersen peker på at diagnostisk ultralyd av lunger kan sammenliknes med stetoskopet, som et verktøy for å kunne tolke pasientens kliniske bilde, som igjen kan guide oss i å velge tiltak i behandlingen, og dessuten brukes som utfallsmål for effekten av behandlingen.

– Diagnostisk ultralyd kan gi oss et bilde fra lungene og/eller diafragma som vi kan lære å forstå. Det kan si noe om pasientens respiratoriske status, hjelpe oss å vurdere når fysioterapi ikke er det rette tiltaket på gitt tidspunkt, og vurdere effekten av tiltak, sier Andersen.

– I lungefysioterapi bruker vi mye klinisk resonnement, vi har funn fra flere hold, som vi bruker for å velge og tilpasse aktuelle tiltak. Ultralyd kan være et nyttig hjelpemiddel i denne 
prosessen, understreker Andersen.

Sykehusansatte og næringsdrivende
Utstyr finnes i sykehusene og hos mange privatpraktiserende fysioterapeuter som bruker diagnostisk ultralyd på muskler og ligamenter. Kurset gir en innføring i hvordan ultralydbilder av lunger og diafragma kan tolkes, men omfatter også strupen, som er en viktig del av respirasjonssystemet. 

Kurset er rettet mot fysioterapeuter på sykehus, men også fysioterapeuter som for eksempel jobber med idrettsutøvere som har utfordringer med respirasjon/pust, vil ha nytte av kurset. 

Undervisningen på kurset forutsetter at deltakerne har oppdatert kunnskap i hjerte- og lungefysiologi tilsvarende Nettkurs i hjerte- og lungefysiologi.

Teknisk ultralydkompetanse
Deltakerne på kurset vil også lære scanne-teknikken bak de diagnostiske lunge-/diafragma-ultralydbildene. Det handler om å lære prinsippene, og med videre øving på arbeidsplassen er forutsetningene på plass for at fysioterapeuter kan bruke dette i klinisk praksis.

Les mer om kurset

Meld deg på

(Hovedfoto: Simon Hayward, en av foreleserne på kurset, utfører ultralydundersøkelse av lunge.)

* * *

Om kurslederne:

Tiina Andersen er utdannet fysioterapeut fra University of Applied Sciences i Lappeenranta (Finland) fra 1997. Hun har master i klinisk fysioterapi fra Høgskolen i Bergen (2012) og PhD fra Universitetet i Bergen (2018). Hun har 24 års erfaring med lungefysioterapi innen ulike respirasjonstilstander, og arbeider nå som førsteamanuensis ved fysioterapeututdanningen på Høgskulen på Vestlandet, og som postdoktoral forsker og spesialfysioterapeut ved Lungeavdelinga, Haukeland universitetssjukehus.

Anne Kristine Brekka er utdannet fysioterapeut fra Høgskolen i Oslo fra 2003. Hun har master i klinisk fysioterapi fra Høgskolen i Bergen (2014). Hun har arbeidet på intensivavdelingen ved Sørlandet Sykehus i 19 år, er nå for tiden PhD-stipendiat ved Lungeavdelinga, Haukeland universitetssjukehus. Hun tar sin PhD-utdanning ved Høgskulen på Vestlandet.

* * *
Eksterne forelesere:

Simon Hayward er utdannet fysioterapeut fra England, og har spesialisert seg innenfor lungeultralyd. Han er instruktør i FUSIC (Focused Ultrasound in Intensive Care), CACTUS (Children’s acute ultrasound) og FAMUS (Focused acute medicine ultrasound) som er anerkjente i England. Han har startet utdanning av fysioterapeuter innen ultralyd i England, som er landet med flest utdannede fysioterapeuter i teknikken, og kommer nå til dette kurset i Norge for å dele sin kunnskap.
SimonHayward

George Ntoumenopoulos er utdannet fysioterapeut og PhD fra Australia. Han er en svært anerkjent forsker innen intensivfeltet, og tilegnet seg ultralydkompetanse i England for over 20 år siden. Han er en anerkjent foredragsholder internasjonalt, med mange publikasjoner innen ultralydfeltet. Han bidrar med digital undervisning på kurset.

George Ntoumenopoulos

Kanskje du også liker

HEAL-tilnærming på fagdag i ridefysioterapi
HEAL-tilnærming på fagdag i ridefysioterapi
7 desember, 2023

Kroppsorientert, psykoterapeutisk: HEAL-tilnærming på fagdag i ridefysioterapi Er du ridefysioterapeut? Snart kan du lær...

En mensendiecktradisjon for fremtiden
En mensendiecktradisjon for fremtiden
9 januar, 2023

En mensendiecktradisjon for fremtiden Kurset «Veiledning og instruksjon – mensendiecktradisjonens arbeidsprinsipper» ska...

Kurs for tillitsvalgte i NFF
Kurs for tillitsvalgte i NFF
12 desember, 2022

– Det er viktig at vi ivaretar det mange har kjempet for før oss Rollen som tillitsvalgt ble tydeligere, og kunnskapen f...