Husk å trekke fra NFF-kontingenten på skatten 

mann med kalkulator

Fristen for å levere skattemelding for selvstendig næringsdrivende nærmer seg. Du har fortsatt tid til å sikre at du får fradrag for NFF-kontingenten. 

For arbeidstakere/ansatte er fradrag av fagforeningskontingent en enkel sak og er som regel ferdig utfylt i skattemeldingen. Det eneste medlemmer i Norsk Fysioterapeutforbund trenger å gjøre, er å kontrollere at beløpet er oppført i meldingen, sammen med de andre fradragspostene. Hvis du er ansatt i eget AS, kan denne løsningen brukes. 

Fradraget for arbeidstakere for inntektsåret 2022 er 5 800 kroner. For inntektsåret 2023 er fradraget økt til 7 700 kroner.  

Selvstendig næringsdrivende NFF-medlemmer har også rett til å trekke fra kontingenten. 

Dette følger av skatteloven paragraf  6-19 (2): 

Det gis fradrag for kontingent til landsomfattende yrkes- og næringsorganisasjon når foreningen har som hovedformål å ivareta de økonomiske interessene for den ervervsgruppen skattyteren tilhører. Den delen av kontingenten som går til forsikringspremie eller andre formål utenfor foreningsvirksomheten, er ikke fradragsberettiget. Fradrag gis kun til aktiv yrkesutøver eller næringsdrivende og er betinget av at det senest ved utløpet av fristen for å levere skattemelding legges frem attest for innbetalt kontingent. Fradrag kan enten gis med inntil 7 700 kroner eller med inntil to promille av samlet utbetalt lønn. Fradrag gis ikke dersom skattyter krever fradrag for fagforeningskontingent etter § 6-20. Departementet avgjør i tvilstilfelle om en sammenslutning skal regnes som yrkes- eller næringsorganisasjon. Når særlige grunner foreligger, kan departementet bestemme at kontingent til slik organisasjon skal være fradragsberettiget selv om organisasjonen ikke er landsomfattende.

 

Fradraget foretas ved at kostnaden utgiftsføres på selskapet. På denne måten får selvstendig næringsdrivende fradrag for hele kontingenten til Norsk Fysioterapeutforbund , som er lavere enn maksimalbeløpet.

Dokumentasjon på kontingenten 

For å få utgiftsført rett beløp, må forsikringer som ikke dekkes trekkes fra det betalte beløpet. På Min side på fysio.no finner du alltid oversikt over fakturaene dine under Mine fakturaer. Som medlem må du selv logge inn og hente ut informasjonen der. Det gjelder også hvis du bruker regnskapsfører. 

Ikke gå glipp av denne fradragsmuligheten! 

Husk at du som næringsdrivende medlem i Norsk Fysioterapeutforbund også kan få hjelp i forbindelse med spørsmål om regnskap og skatt for næringsdrivende medlemmer. Det er selskapet Norway Corporate Services som gir denne hjelpen. Den er gratis og du kan avtale direkte med dem for å få hjelp. 

 Du finner mer informasjon om dette og andre temaer for næringsdrivende fysioterapeuter på nettsiden for næringsdrivende med og uten avtalehjemmel. 

 

Kanskje du også liker

Turnusplasser til alle i 2023
Turnusplasser til alle i 2023
10 mars, 2023

Alle fysioterapistudenter får turnusplass i 2023 Alt tyder på at alle fysioterapistudenter som trenger turnusplass i 202...

Nordisk forbundsmøte på Island
Nordisk forbundsmøte på Island
21 april, 2023

Nordiske forbundstopper møttes i Reykjavik Forbundsleder Gerty Lund og generalsekretær Stian Rugsveen Engen har deltatt ...