Har store forventninger til den nye helseministeren

Skjermbilde 2024-04-24 kl. 08.09.07

Billedtekst: Forbundsleder Gerty Lund har store forventninger til den nye helseministeren. Foto: Bo Mathisen.

Forbundsleder Gerty Lund har store forventninger til den nye helseministeren Jan Christian Vestre.

- Det er et spennende valg statsminister Jonas Gahr Støre har gjort. Jeg vil gratulerer Vestre med en særdeles viktig jobb. Vi i Norsk Fysioterapeutforbund ser frem til et godt samarbeid med ham og hans stab for å løse utfordringene vi står i, sier Lund.

Hun peker blant annet på målet om å redusere andelen sykemeldte og uføretrygde, personalmangelen i offentlig helsetjeneste, utfordringer innen folkehelsearbeidet og ikke minst problemene innen rehabiliteringstjenestene.

- Vi har store forventninger til Vestre. Vi mener det er avgjørende at han tar grep for å forbedre rehabiliteringstjenestene her i landet. Helse- og samhandlingsplanen som kom tidligere i år svarer på ingen måte ut kritikken av rehabiliteringstjenestene som kom fra Riksrevisjonen. Det må gjøres noe med, sier Lund.

Les om kritikken fra Riksrevisjonen

Hun håper også den nye helseministeren starter utredning av offentlig spesialistgodkjenning for fysioterapeuter, slik hans forgjenger foreslo i helse- og samhandlingsplanen.

- I alle våre møter med helse- og omsorgsdepartementet har vi utfordret dem på nettopp dette. Regjeringen har selv åpnet for en vurdering. Den håper jeg kommer raskt. Vi er i hvert fall klare til å bidra, slik at politikerne får den kunnskapen de trenger for å fatte gode beslutninger, sier Lund.

Hun har også tiltro til at Vestre åpner for å gi fysioterapeuter henvisningsrett til spesialisthelsetjenesten, inklusiv til billeddiagnostikk.

- Det er meningsløst at det ikke allerede er på plass. For pasientene vil det bety at de slipper en ekstra tur til fastlegen for å få nødvendig henvisning. Det er både tids- og ressursbesparende. Dette lille grepet vil bidra til mindre press på fastleger uten at det fratar legene den nøkkelrollen og det ansvaret de har for pasientene. Dette er vinn-vinn, sier Lund.

Hun ber også helseministeren bidra til at alle norske kommuner skal ha Frisklivssentral, enten selv eller i samarbeid med andre kommuner. Og helt til slutt:

- Han må sørge for at alle kommuner har fysioterapeuter knyttet til helsestasjoner og skoler, sier Lund.


 

 

Kanskje du også liker