Glad for at sykehusutvalget også ønsker bedre samspill

Gerty smiler-3

Forbundsleder Gerty Lund i Norsk Fysioterapeutforbund er glad for at sykehusutvalget vil ha bedre samspill mellom kommunehelsetjenesten og sykehus. – Dette har vi påpekt i en rekke sammenheng, sier hun.

Mandag 27. mars presenterte helseøkonom og professor Jon Magnussen Sykehusutvalgets rapport.

I den foreslås det følgende:

  • Å gjøre rammefinansiering av sykehusene til et hovedprinsipp
  • Mer gunstig finansiering når sykehus skal bygges
  • Bedre samspill mellom kommunehelsetjenesten og sykehus
  • Større demokratisk medvirkning

- Vi mener det er viktig at overgangen mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten forbedres. Vi er opptatt av disse overgangene fordi det er det som rammer pasientene våre. Dette vil vi nå diskutere i organisasjonen, sier Lund.

Sykehusutvalget har jobbet med rapporten i litt over ett år. Rapporten, som har tittelen «Fellesskapets sykehus» ble overlevert til Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) mandag formiddag. Den er nå sendt på høring.

 

Rapporten omhandler erfaringer med dagens styring og organisering av sykehusene og helseforetaksmodellen.

- I 2023 opplever vi at myndighetene, med Helse- og omsorgsdepartementet i spissen, leverer mange rapporter som får stor betydning for vår profesjon og våre pasienter. Det er derfor viktig at vi som forbund følger nøye med på det som leveres. Gjennom dette får vi også en unik mulighet til å sette vår profesjon og våre tjenester på kartet, sier Lund. 

Dette sa Kjerkol

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) sa, i følge Dagens Medisin, at hun synes mange av forslagene utvalget kommer med er spennende.

 

– Dette er en viktig rapport. Det er nå over 20 år siden helseforetaksmodellen ble innført. Regjeringen er klar på at vi er åpne for å gjøre flere endringer.

 

Hun understreket at målet er å kunne levere enda bedre spesialisthelsetjenester til innbyggerne.

 

– Pasientene er ikke de samme som for 20 år siden, vi lever lenger med flere sykdommer samtidig. Fagfolkene er ikke de samme. Det stilles flere krav til jobben som arena, man skal kunne kombinere jobb med fritid og familie. Det er vi veldig for, men det gir noen utfordringer.

 

Hun viste til at den, sammen med rapporten fra Helsepersonellkommisjonen som ble lagt frem tidligere i år, vil være en del av kunnskapsgrunnlaget for Nasjonal helse- og samhandlingsplan.

 

 

 

Kanskje du også liker

Sykehusutvalgets utredning
Sykehusutvalgets utredning
30 juni, 2023

Ber om at fysioterapeuters kompetanse utnyttes bedre.

Koronautvalget og fysioterapeutenes rolle
Koronautvalget og fysioterapeutenes rolle
19 oktober, 2023

Koronautvalget nærmest overser fysioterapeutenes rolle Koronautvalgets rapport mangler en tydelig vurdering av fysiotera...