Fysioterapistudenter kan ikke være sommervikarer som fysioterapeuter

Eldre gruppetrening

Studerer du fysioterapi, kan du ikke jobbe som fullverdig fysioterapeut verken som sommervikar eller i et annet vikariat.

Dette er regulert i helsepersonelloven, som sier at du må ha autorisasjon som helsepersonell for å jobbe selvstendig som fysioterapeut.

- Det er særdeles viktig at fysioterapistudenter forholder seg til regelverket, og ikke lar seg friste til å ta jobber de ikke er kvalifisert for. Det kan få konsekvenser for din mulighet til å få autorisasjon. Det er dumt om man risikerer å ikke kunne jobbe som fysioterapeut i det hele tatt, bare fordi man har lyst på en sommerjobb, sier advokat Morten Bjerkhaug i Norsk Fysioterapeutforbund.

Han oppfordrer studenter til å søke andre jobber i helsevesenet der det ikke er krav om autorisasjon for å utføre arbeidsoppgavene.

Søker etter studenter

Enkelte arbeidsgivere søker i disse tider etter sommervikarer og oppfordrer samtidig fysioterapistudenter til å søke.

Fysioterapistudenter kan ikke jobbe som selvstendig fysioterapeut. Det må vente til du får autorisasjon, og den får du først når du har gjennomført og bestått turnustjenesten.

Det kan være fristende for studenter å påta seg vikariater, men regelverket tillater altså ikke at du jobber uten autorisasjon. Hvis du skal jobbe som fysioterapeut før du får autorisasjon, må du jobbe sammen med en som allerede er autorisert.

Dette anbefaler Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Fysioterapeutforbund anbefaler arbeidsgivere som søker etter vikarer om å være tydelige i søketeksten.

Avtalefysioterapeuter som har behov for vikar, må søke etter autoriserte fysioterapeuter og ikke søke etter studenter. Vikarene må kunne behandle pasientene alene uten bistand fra en annen fysioterapeut.

Norsk Fysioterapeutforbund forstår at det er attraktivt for fysioterapistudenter å påta seg vikariat, blant annet for å få erfaring samt bli kjent med klinikken og pasienter. Det kan blant annet være nyttig å hospitere for å få faglig input samt å bygge nettverk. Det må altså vente til du har autorisasjon.

Dette er regelverket

En avtalefysioterapeut som skal ha fri i mindre enn tre måneder - og som trenger vikar - kan søke etter vikar uten å involvere kommunen som driftstilskuddet er knyttet til.

Ved fravær utover 12 måneder skal kunngjøres og tildeles av kommunen etter reglene i rammeavtalen ASA 4313.

Vikarer må ha autorisasjon som fysioterapeuter for å kunne jobbe selvstendig.

Fysioterapistudenter kan jobbe som assistenter så lenge de jobber sammen med en fysioterapeut med autorisasjon.

Kilde: Helsepersonelloven og ASA 4313

 

 

Kanskje du også liker