Fysioterapiforslag nedstemt i Stortinget

Fysio med baby

 

Et forslag om å vurdere hvordan fysioterapeuter kan bli en del av oppfølgingen på helsestasjoner også for mor, ble nedstemt på Stortinget 4. juni. 

 

Det var KrF,  Rødt og Fremskrittspartiet som fremmet forslaget i forbindelse med behandlingen av Nasjonal helse- og samhandlingsplan.

 

– Fysioterapi er nå kun en bør-tjeneste på helsestasjoner. I mange år har vi i Norsk Fysioterapeutforbund kjempet for at fysioterapi må på plass som en skal-tjeneste. Vi har også jobbet for at barselkvinner må få tilbud om fysioterapi etter fødsel. Det er derfor godt å se at vi har nådd gjennom med våre budskap hos noen av partiene på Stortinget. Dessverre fikk ikke forslaget flertall, men det gir oss likevel inspirasjon til å fortsette vårt arbeid for å få disse sakene gjennom, sier forbundsleder Gerty Lund. 

 

Hun mener planen også etter behandlingen i Stortinget mangler mye før rehabilitering får den prioriteringen den bør ha. 

 

– Dessverre er det lite i den vedtatte planen som endrer våre tidligere kommentarer til planen. Det er likevel positivt å se at det er flertall for at kjønnsperspektivet skal ivaretas bedre i helsetjenesten. Det er nødvendig, sier Lund. 

 

I Norsk Fysioterapeutforbunds innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan påpekte forbundet blant annet at habiliterings- og rehabiliteringspasienter bør prioriteres som ny pasientgruppe i helsefellesskapene, og at rekrutterings- og samhandlingsmidler må benyttes til utprøving av gjennomgående pasientforløp for rehabiliterings- og habiliteringspasienter. 

 

Vi påpekte også at muskel- og skjelettsykdommer må – sammen med psykiske lidelser og rus – prioriteres i kommunal arbeidsrettet rehabilitering.

 

Nasjonal helse- og samhandlingsplan ble vedtatt med følgende bestillinger fra Stortinget: 

 

 • Bedre ivareta et kjønnsperspektiv i helse- og omsorgstjenesten
 • Sikre at kjønnsperspektivet blir ivaretatt i behandlingsretningslinjene 
 • Sikre at døgnplassene i psykiatrien økes
 • Vurdere ikke-møtt-gebyret for barn og pasienter innen psykisk helse 
 • Utrede sikkerhetshjem for dem som dømmes til tvungent psykisk helsevern 
 • Ta initiativ til en avtale for å redusere bruken av innleid arbeidskraft 
 • Sørge for en årlig rapportering på innleie i helseforetakene 
 • Gjennomføre oppsøkende arbeid og kartlegge minoritetshelse i Groruddalen 
 • Utrede ordninger for avskrivningskostnader i sykehus og alternative modeller for rentekompensasjon 
 • Vurdere å overføre ansvaret for fristbruddordningen til de regionale helseforetakene 
 • Innen oktober 2025 innføre en godkjenningsordning for kommersielle helseaktører

(Illustrasjonsfoto: Bo Mathisen)

Kanskje du også liker