SINTEF-rapport om relasjonelle og emosjonelle krav og belastninger på jobb

Fysioterapeuter sier de har en meningsfull, men belastende jobb 

Gerty på Uniokonferansen lite

Billedtekst: Gerty Lund på Uniokonferansen.

Fysioterapeuter mener de har en meningsfull jobb med et viktig samfunnsoppdrag, samtidig som halvparten opplyser at det er belastende å konstant være til stede følelsesmessig for pasientene.

I tillegg er det få som har faste rutiner for hvordan emosjonelle krav håndteres. De fleste løser det med å snakke med kolleger.

Det kommer frem i en rapport utarbeidet av SINTEF på oppdrag fra Unio. Fysioterapeuter er én av fem yrkesgrupper som er undersøkt i studien. I dag, 5. desember, ble rapporten «Relasjonelle og emosjonelle krav og belastninger i arbeidet» lagt frem på Uniokonferansen.

- Det er lett å kjenne seg igjen i rapporten. Både det vi har til felles med de andre profesjonene og der vi skiller oss noe ut, sier forbundsleder Gerty Lund i Norsk Fysioterapeutforbund.

Under Uniokonferansen påpekte hun blant annet at flere av fysioterapeutene i studien er avtalefysioterapuer som er selvstendig næringsdrivende. 

- De har ingen arbeidsgiver, og det er naturlig at de ikke har de samme opplevelsene av emosjonelle utfordringer som andre, sier Lund.

Hun fortalte også at fysioterapeuter på sykehus ofte jobber alene.

Dette fortalte fysioterapeutene

I likhet med de andre yrkesgruppene i studien, fortalte fysioterapeutene at de savner en systematisk kartlegging av emosjonelle krav og belastninger.

Flere av dem fortalte at det kan være vanskelig å fange opp ulike belastninger. En av fysioterapeutene uttrykte det slik:

«Jeg tror mange har behov for å prate om belastningen man står i, men det er ikke noe system for det, så mange lar det være».

Slik håndterer fysioterapeutene det

Flere av fysioterapeutene fortalte om ulike måter å håndtere emosjonelle krav og belastninger på. En er å snakke med kolleger for å ventilere, en metode de beskriver som nyttig.

Fysioterapeuter på sykehus forteller om debrief satt i system der de går gjennom belastede pasientcase sammen med andre yrkesgrupper.

Dedikerte

Fysioterapeutene beskriver også at de er dedikerte fagfolk som legger mye ære i arbeidet. De beskriver seg som skoleflinke, ansvarsfulle og opptatt av faglig integritet.

Det at de har selvstendig behandleransvar gjør at de er vant til å klare seg selv, håndtere egne arbeidsoppgaver og ikke legge seg borti andres.

Eller som en av fysioterapeutene uttrykte det:

«Hver og en har sin autonomi og gjør sine vurderinger og kan faget sitt og det forventer man på en måte av hverandre».

Fysioterapeuter opplever også generelt svært høye krav og stor grad av ansvarsfølelse knyttet til rollen. De opplever å ha et stort individuelt ansvar knyttet til vurderinger og behandlinger.

Fysioterapeuter på sykehus forteller at de har lav bemanning, noe som skaper tidspress.

Privatpraktiserende fysioterapeuter jobber ofte alene og flere av dem har intet støtteapparat eller fagfellesskap, noe som kan oppleves som å «stå i det alene». Det bidrar til at de emosjonelle kravene blir mer belastende.

Fysioterapeutene litt annerledes

Fysioterapeutene skiller seg også noe ut fra de andre yrkesgruppene. Blant annet opplever langt færre fysioterapeuter enn sykepleiere, politi og lærere å bli mobbet eller truet på jobb. Færre fysioterapeuter vurderer å slutte i jobben, enn det som er tilfellet for de andre yrkesgruppene.

Fysioterapeuter opplever i mindre grad enn de andre yrkesgruppene at hensynet til pasientene går på bekostning av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Tiltak

Fysioterapeutene mener debrief, at de kan dele på pasienter, deltakelse på kurs i vold og trusler samt det å være i et faglig nettverk er tiltak som kan gjøre belastningen enklere å håndtere.

De påpeker også at det å bruke prioriteringsnøkkel, ha fokus på grensesetting og samt snakke med kolleger om det å ha ansvar for egen helse er viktig.

Glad for kollegaveiledning

Norsk Fysioterapeutforbund har i flere år tilbudt kollegaveiledning for alle sine medlemmer.

- Vi som forbund har sett at våre medlemmer har emosjonelle belastninger i arbeidshverdagen. Det er en av grunnene til at vi har et kollegaveiledningstilbud for våre medlemmer. Noe jeg er meget stolt over – og glad for at vi har, sier Lund.

Kollegaveiledning er et tilbud til alle medlemmer i Norsk Fysioterapeutforbund og obligatorisk for spesialister. I kollegaveiledningsgrupper er det fysioterapeuten som yrkesutøver som står i sentrum.

Kollegaveiledning gir verdifull støtte 

Emosjonelle jobbkrav brukes om de følelsesmessige kravene som stilles til en arbeidstaker i møte med andre. Høye emosjonelle krav oppleves særlig i yrker der ansatte skal vise empati og engasjere seg følelsesmessig med andre.

Studien viser at emosjonelle krav ikke er et allment brukt begrep i yrkesgruppene som ble undersøkt. I følge studien bruker fysioterapeuter fraser som «ting er slitsomt», «det er tunge caser». De uttrykker også selvransakelse og sier «problemene er dine og ikke mine» som er eksempler på mulige strategier for å håndtere hverdagen.

Fakta om rapporten

  • Basert på et forskningsprosjekt SINTEF har gjort på oppdrag fra Unio
  • Oppdraget var å se på emosjonelle og relasjonelle krav og belastninger i yrker hvor de jobber for og med mennesker
  • Yrkene som inngår i studien er sykepleiere, politi, barnehagelærere, fysioterapeuter og grunnskolelærere
  • I alt 7 513 personer av 60 937 inviterte svarte på undersøkelsen. Det var i alt 932 fysioterapeuter som svarte – det vil si 11 prosent av de som fikk invitasjon. Det er betydelig færre mannlige fysioterapeuter enn kvinnelige fysioterapeuter som har svart
  • Norsk Fysioterapeutforbund har sittet i referansegruppen sammen med representanter fra Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Politiets Fellesforbund, Norsk Tannpleieforening og Akademikerforbundet samt representanter fra UNIO.
  • Studien ble presentert på Unio-konferansen 5. desember

Rapporten relasjonelle og emosjonelle krav og belastninger i arbeidet kan lastes ned

 

Kanskje du også liker

En mensendiecktradisjon for fremtiden
En mensendiecktradisjon for fremtiden
9 januar, 2023

En mensendiecktradisjon for fremtiden Kurset «Veiledning og instruksjon – mensendiecktradisjonens arbeidsprinsipper» ska...

Behandling til å sovne av
Behandling til å sovne av
19 mars, 2024

Behandling til å sovne av Høstens tverrfaglige kurs i medisinfri søvnbehandling er simpelthen en drøm for fysioterapeute...