Første dag på Arendalsuka

- Fysioterapeuter går viktige år i møte

Gerty, Amy Martinsen og Kari Bente

Billedtekst: Fra venstre forbundsleder Gerty Lund, Amy Martinsen og seniorrådgiver Kari Bente Sørlie i Norsk Fysioterapeutforbund.

Helsepersonell må ivaretas bedre, oppgaveflytting må skje og digitalisering i helsetjenesten kan føre til merarbeid. 

- Første dag av Arendalsuka har utvilsomt vist at fysioterapeuter går viktige år i møte. Utfordringene innenfor helsetjenestene står i kø, og vi er blant dem som er med for å løse mange av dem, sier forbundsleder Gerty Lund.

I en av debattene ble det blant annet referert til at det i for liten grad fokuseres på arbeidsmiljøet til helsepersonell, og at det er vanskelig å yte gode tjenester hvis du selv ikke har det bra på jobb.

- I vårt innspill til helsepersonellkommisjonen - i forbindelse med rapporten som kom i februar - var dette nettopp noe vi la vekt på for helsepersonells arbeidsmiljø. Vi la vekt på at både det organisatoriske, fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet for helsepersonell må forbedres. Det både for å rekruttere og beholde kvalifisert personell, samt yte gode helsetjenester til befolkningen, sier Lund.

Psykisk helse

Forbundslederen er også fornøyd med fokuset Arendalsuka setter på psykisk helse. Mandag 14. august kritiserte blant annet lederen i helse- og omsorgskomiteen, Tone Trøen (H) regjeringens opptrappingsplan for psykisk helse som nylig ble lagt frem. Hun mener den er for lite konkret.

- Vi kan ikke behandle oss ut av den psykiske helsekrisen. Det må på plass gode forebyggende tiltak gjennom helsestasjonen, skolehelsetjenesten og kommunehelsetjenesten for øvrig. I høst vil vi jobbe med å svare på høringen om opptrappingsplanen, sier Lund.

Oppgavedeling

Hun deltok også på flere debatter hvor oppgavefordeling var tema.

- Det er interessant at blant andre Cecilie Myrseth i Arbeiderpartiet mener vi må se på alle helseaktørene og finne ut hvem som skal gjøre hva, sier Lund.

Cecilie Myrseth er nestleder i Helse- og omsorgskomiteen.

Betydningen av fysisk aktivitet

Flere av debattene omhandlet også betydningen av fysisk aktivitet for å forebygge og behandle ulike sykdommer.

- Det at temaet får så stor plass, gir håp om at vi endelig får gjennomslag for en av våre fanesaker, sier Lund.

 

Kanskje du også liker