Forbundsleder og regionleder møtte fysioterapeuter i Sarpsborg

Har du hørt om barnehagepuls?

Sarpsborg Helene først

 

Siden 2019 har fysioterapeuter i Sarpsborg hatt barnehagepuls. – Det trenger vi mer av, sier forbundsleder Gerty Lund.

Billedtekst: Helene Jacobsen i Sarpsborg kommune fortalte om tall, utfordringer og hva de får til, da regionleder Jens Fredrik Aas og forbundsleder Gerty Lund møtte fysioterpaeutene i kommunen.

Rundt et møtebord på Helsehuset i Sarpsborg forteller kommunalt ansatte fysioterapeuter forbundslederen om sin hverdag. Lederen for fysioterapeutene, Helene Jacobsen serverer boller, kaffe og tall.

De viser en lav fysioterapidekning i kommunen. Kun 7,8 fysioterapeuter per 10.000 innbygger. Det er langt under gjennomsnittet på 9,5. Dette er i følge Kostratall. Kommunen har i alt 20 kommunalt ansatte fysioterapeuter og 25 driftsavtaler.

Dette er barnehagepuls

Sarpsborg barnefysioterapeut portrett

På enden av bordet sitter barnefysioterapeut Renate Lernes. (bildet). For noen år siden var hun på tur til Gausdal og fikk inspirasjon til å starte barnehagepuls i Sarpsborg. Nå har i alt 16 av de 44 barnehagene i kommunen barnehagepuls, og flere står for tur.

- Vi veileder dem som jobber i barnehagen slik at de gjør tiltak som får opp pulsen til barna. Vi har nettverkssamlinger med dem, og legger alt på teams slik at de ansatte i barnehagene lett kan finne materiell. I de 16 barnehagene inngår nå barnehagepuls i rammeplanen, forteller Lernes.

Det satses på fysisk aktivitet og øvelser som forbedrer motorikken. Hver måned lanserer fysioterapeutene månedens øvelser, som for eksempel styrkeøvelser eller balanseøvelser.

God effekt

Lernes og hennes kolleger har laget en film som de viser i barnehagene hver høst og jevnlig sender de nyhetsbrev til foreldrene hvor de forteller om tilbudet. Tilbudet gjelder alle barna i barnehagen og det er opplegg for de ulike aldersgruppene. Barnehagene blir helsefremmende barnehager, og barna lærer og blir glad i aktivitet.

- Vi har stor suksess. De ansatte i barnehagen blir bedre til å se barna og alle barna får et løft. Vi får færre henvisninger fra barnehagene, og målet er at vi skal ut i alle barnehagene i kommunen, forteller Lernes.

Utfordringer

Helene Jacobsen forteller også om kommunens Sterk og stødig-grupper. Et tilbud kommunen har hatt siden 2018.

I dag har de i alt ni frivillige som jobber som instruktører og cirka 240 deltakere. Deltakerne rekrutteres gjennom sosiale medier, deltakere som forteller om tilbudet, fysioterapiklinikker som anbefaler sine pasienter tilbudet samt leger som henviser til ordningen.

- Selv om vi har få ressurser, får vi til mye. Men vi mangler en Frisklivssentral og vi har altfor få ressurser til forebyggende arbeid. Vi jobber også i en kommune hvor et stort antall av innbyggerne har lav utdannelse. Samtidig er forventningene fra omverdenen til hva vi kan levere stor, sier Jacobsen.

Imponert forbundsleder

Forbundsleder Gerty Lund tviler ikke på at barnehagepuls og andre tiltak fra fysioterapeutene i Sarpsborg gir gode resultater. Hun er imponert over hva fysioterapeutene får til, tross få ressurser.

- Sarpsborg har, i likhet med flere andre kommuner, for lav fysioterapidekning. Landsgjennomsnittet viser at norske kommuner har 9,5 fysioterapeut per 10.000 innbyggere. Gjennomsnittstallet er ikke en anbefalt norm. Vi bør se til de kommunene som har flest fysioterapeuter per 10.000 innbygger. Heller ikke de kommunene har for mange fysioterapeuter, sier Lund.

Barnehagepuls var blant det som forbundslederen lyttet ekstra  nøye til.

- Det er særdeles viktig at vi som fysioterapeuter kommer til helt fra barna er små. Jeg ønsker meg barnehagepuls, barne- og ungdomsskolepuls og puls i videregående skoler, sier Lund.

Også regionleder Jens Fredrik Aas er imponert over fysioterapeutene i Sarpsborg, samtidig som han er bekymret over at de er få.

- Jeg er bekymret over at en kommune som har lav fysioterapidekning, heller ikke har Frisklivssentral. Det ønsker jeg å ha dialog med kommunefysioterapeutene om for å se på muligheter, sier Aas.

Kort om fysioterapitjenesten i Sarpsborg

20 kommunalt ansatte fysioterapeuter

25 driftsavtaler

6-7 helprivate fysioterapeuter

Behandler cirka 7.600 pasienter årlig (tall fra 2021)

Har 7,8 fysioterapeuter per 10.000 innbygger

Kort om Kostra

KOSTRA er en forkortelse for kommune-stat-rapportering. Gjennom KOSTRA sender alle norske kommuner og fylkeskommuner inn tall fra sine tjenesteområder til Statistisk sentralbyrå. Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB).

 

Kanskje du også liker