Din rett til ferie: En guide for ansatte og selvstendig næringsdrivende

Ferie-illustrasjonsfoto iStockphoto_1000x750

Det er kanskje en selvfølge at du kan ta en velfortjent ferie når du ønsker det, men er det virkelig det?

Hva skjer for eksempel hvis du blir syk, og er det noen forskjell på om du er selvstendig næringsdrivende eller ansatt? La oss dykke ned i detaljene.

Hvor mye ferie har jeg krav på?

For ansatte
Som ansatt har du rett til minst fire uker og én dag ferie hvert kalenderår. Dette gjelder også for turnuskandidater og midlertidig ansatte. Det året du fyller 60 år, har du krav på en ekstra uke ferie.

Hvis du jobber et sted med tariffavtale, har du normalt krav på fire ekstra feriedager, noe som gir deg totalt fem uker ferie. Mange virksomheter som ikke er bundet av tariffavtale, gir også sine arbeidstakere rett på fire ekstra feriedager.

Ferie er en personlig rettighet som følger deg som ansatt. Hvis du skifter arbeidsgiver i løpet av året, tar du med deg resten av ferietiden til den nye arbeidsgiveren. Hvis du begynner hos en ny arbeidsgiver 1. oktober eller senere, har du bare krav på å avvikle seks virkedager ferie der.

For selvstendig næringsdrivende
Hvis du er selvstendig næringsdrivende, gjelder ikke ferieloven for deg. Du må selv sørge for å planlegge og ta ut din ferie, samt sette av penger til ferien.

For selvstendig næringsdrivende med driftsavtale gjelder reglene om ferie og fravær i rammeavtalen ASA 4313 i de fleste kommuner. For Oslo og for mange med driftsavtale i Drammen gjelder avtalen som er inngått i den enkelte kommune.

Avtalefysioterapeuter har rett til å ha inntil syv uker fravær fra sin praksis i løpet av året (åtte uker for fysioterapeuter over 60 år), jf. ASA 4313 punkt 15. Som selvstendig næringsdrivende uten driftsavtale kan du i utgangspunktet ta så mye ferie du vil, men vær oppmerksom på at husleieavtalen kan sette begrensninger for ditt fravær. Sjekk derfor hva leieavtalen sier, og sørg for å skaffe vikar hvis det er nødvendig.

Når kan jeg få ferie?

For ansatte
Du har krav på å bli varslet om ditt ferietidspunkt minst to måneder før ferien starter. Mange opplever at ferietidspunktet fastsettes eller avtales nærmere ferieavvikling. Dette er greit så lenge du er enig i tidspunktet.

Hovedregelen er at alle arbeidstakere har krav på tre uker sammenhengende ferie i tidsrommet 1. juni til og med 30. september. Det finnes særregler for de som begynner i ny jobb sent på året.

Restferien etter ferieloven (én uke) kan kreves avviklet sammenhengende. Arbeidstakere over 60 år bestemmer selv tidspunktet for uttak av den ekstra ferieuken.

Arbeidsgiver har rett til å bestemme feriens plassering dersom arbeidsgiver ikke får feriekabalen til å gå opp etter frivillighet og avtale med sine arbeidstakere.

For selvstendig næringsdrivende
Avtalefysioterapeuter må avtale ferie med kommunen. Alt fravær skal i utgangspunktet meldes til kommunen, slik at kommunen kan legge til rette for at kommunes innbyggere har tilgang til fysioterapitilbud i ferieperioder.

Som selvstendig næringsdrivende uten driftstilskudd kan du ta ferie når du selv ønsker. Merk at du kan være bundet av regler om ferie og fravær i din leieavtale.

Hva skjer dersom jeg blir syk før eller under ferien?

For ansatte
Ansatte som blir helt arbeidsuføre (100 % sykmeldt) før ferien, eller under ferien, har i utgangspunktet krav på å få avvikle all lovbestemt ferie. Blir du syk før ferien starter, har du krav på erstatningsferie. Det samme gjelder dersom du blir syk mens du har ferie, men da gjelder egne regler om at du må dokumentere sykdommen med sykmelding og kreve erstatningsferie uten ugrunnet opphold etter ferien.

For delvis sykemeldte vil en ferieuke trekkes med en hel uke, på lik linje med helt arbeidsfriske. Delvis sykemeldte kan altså ikke «strekke ferien» ved å ta ut feriedager på de dagene man ikke er sykemeldt. NFF anbefaler likevel at leder utviser skjønn i slike situasjoner.

For selvstendig næringsdrivende
Avtalefysioterapeuter bør gå i dialog med kommunen og legge frem sykemelding. Som avtalefysioterapeut har man krav på å være borte fra praksis på grunn av sykdom og ferie.

Vi håper denne guiden har gitt deg en bedre forståelse av dine rettigheter når det kommer til ferie. Husk at det alltid er lurt å sjekke med din arbeidsgiver eller oss i Norsk Fysioteraputforbund hvis du er usikker på noe.

(Illustrasjonsfoto: iStockphoto.com)

Kanskje du også liker

O juli med din glede ...
O juli med din glede ...
28 februar, 2023

Ferie og fravær for fysioterapeuter «Alt» du trenger å vite om ferie og fravær enten du er selvstendig næringsdrivende, ...

To manuellterapi-klassikere i høst
To manuellterapi-klassikere i høst
28 mai, 2024

To manuellterapi-klassikere i høst Klinisk resonnering innen en moderne biopsykososial forståelse for helse og sykdom, o...

Kurs for tillitsvalgte i NFF
Kurs for tillitsvalgte i NFF
12 desember, 2022

– Det er viktig at vi ivaretar det mange har kjempet for før oss Rollen som tillitsvalgt ble tydeligere, og kunnskapen f...