Fem år med Kloke valg-kampanjen 

  

- Vi kan ikke gi oss nå! 

Gjør kloke valg

Billedtekst: Fra venstre Ole Eskil Edvardsen (Norsk Fysioterapeutforbund), Jorunn Lunde (Norsk Fysioterapeutforbund), Ståle Sagabråten (Legeforeningen), Maria Tønne (Legeforeningen) og Bente Kristin Johansen (Legeforeningen).

For fem år siden startet Legeforeningen Gjør kloke valg-kampanjen i Norge. – Vi har fortsatt mye jobb igjen, sa president Anne Kari Rime under feiringen av jubileet. 

 Med foredragsholdere fra Canada og Norge på talerlisten, markerte Legeforeningen femårsjubileet til «Gjør kloke valg»-kampanjen på Legenes hus onsdag 13. september. Legeforeningens president åpnet feiringen. 

Anne Karin RimeBilledtekst: Legeforeningens president Anne Karin Rime.

- Vi startet kampanjen etter inspirasjon fra Choosing Wisely fordi fagmiljøet så at det i for stor grad skjer overbehandling av pasienter, samt at det er store variasjoner i behandlingene, variasjoner som ikke kan forklares. Etter fem år har vi tatt noen små steg, sa Rime. 

Hun la også vekt på at det blir enda viktigere å prioritere de sykeste pasientene, fordi helsetjenesten står i et stadig større press. 

Det er fagsjef Jorunn Lunde i Norsk Fysioterapeutforbund enig i. Hun sitter i styringsgruppen for kampanjen som drives av legeforeningen. 

 Norsk Fysioterapeutforbund har vært en del av kampanjen siden 2019. 

- Det er ingen tvil om at helsetjenesten som helhet har behov for at vi tar kloke valg. Det er pasientene og vi som behandlere tjent med. Samtidig er det lettere sagt enn gjort. I likhet med andre profesjoner opplever også fysioterapeuter en enorm forventning fra pasientene. Vi har lenge hatt en tanke om at desto mer oppføling fra helsetjenesten desto bedre, nå ser vi at mer ikke alltid er bedre. Vi må bidra til at pasienten også får en forståelse for konsekvensene av ukloke valg, sier Lunde. 

Flere av foredragsholderne – deriblant Rime - pekte også på økt privatisering av helsetjenester som en trussel. 

- Vi er avhengig av tillit fra pasientene. Hvis de ikke tror på oss, vil de gå til andre behandlere for å få det de ønsker og mener de trenger. Jeg frykter en helprivat helsetjeneste som overtar og gjør mer enn vi trenger av helsetjenester, sa Rime.  

Flere av profesjonene har utarbeidet anbefalinger for å hjelpe helsepersonell i å gjøre kloke valg. Norsk Fysioterapeutforbund er i ferd med å avslutte sitt arbeid med å gi anbefalinger til fysioterapeuter som jobber klinisk. 

- Flere av NFFs faggrupper har tatt de vanskelige diskusjonene og jobbet fram anbefalinger om hva de innen eget fagområde bør unngå å gjøre. Senere i høst vil vi lansere anbefalingene, sier Lunde. 

Norsk Fysioterapeutforbund er også representert i arbeidsgruppen. Der sitter rådgiver Ole Eskil Edvardsen. 

 Kort om Gjør Kloke valg 

  • Internasjonal kampanje som startet i USA i 2012 
  • I Norge startet Legeforeningen kampanjen for fem år siden 
  • Kampanjen har som mål å redusere antall undersøkelse og behandlinger som pasienter ikke har nytte av og i verste fall kan skade – kampanjenes slagord er at mer er ikke alltid bedre 
     

 

Kanskje du også liker