Enighet i Samfunnsbedriftene

Enighet mellom Samfunnsbedriftene og Unio i mellomoppgjøret_1000x750Det er enighet mellom Samfunnsbedriftene og Unio i årets mellomoppgjør.

Unio gikk inn i forhandlingene med krav om en ramme for mellomlønnsoppgjøret som gir reallønnsvekst, minimum på linje med kommunal sektor.

Den økonomiske ramma for det sentrale oppgjøret havnet om lag på nivå med de øvrige tariffområdene i offentlig sektor. Dette mener Unio gir et godt utgangspunkt for å sikre reallønnsvekst for våre grupper.

Lønnsdannelsen for Unios medlemmer foregår lokalt. Frist for de lokale forhandlingene er 15. oktober. Tillitsvalgte har en viktig jobb å gjøre i å etablere gode prosesser og reelle forhandlinger lokalt.

Svein Kvammen ledet forhandlingene fra Unio. Forhandlingsdelegasjonen besto også av Rune Johnsrud, Veronicha Angell Bergli, Lene Ståhl og Mia Andresen.

Se protokollen fra forhandlingene

(Tekst og foto: fra Unio.no. )

Kanskje du også liker

Lønnsforhandlingene i Spekter i gang
Lønnsforhandlingene i Spekter i gang
24 april, 2023

Spekter-forhandlingene åpnet i dag I dag gikk startskuddet for årets lønnsoppgjør for Unios nesten 53 000 medlemmer i Sp...

Forhandlingsstart i staten
Forhandlingsstart i staten
27 april, 2023

– Også de med høyere utdanning må sikres reallønnsvekst Lønnsforhandlingene i staten begynte i dag. – De med høyere utda...

Innledende forhandlinger Unio–Spekter
Innledende forhandlinger Unio–Spekter
9 april, 2024

Forhandlingene mellom Unio og Spekter er i gang I dag - tirsdag 9. april - startet forhandlingene mellom Unio og Spekter...