Dette får du i årslønn når du er i turnus 

Skjermbilde 2024-07-01 kl. 10.47.51Er du usikker på hvor mye du får i lønn når du skal ut i turnustjeneste? Her får du oversikt! 

Hvor mye du har krav på i årslønn avhenger av hvilket tariffområde og hvilken sentral tariffavtale din arbeidsplass tilhører.   

Du kan også få turnusplass på et arbeidssted som ikke har sentral tariffavtale. Flere av disse arbeidsplassene har lokale avtaler hvor blant annet lønn for turnusfysioterapeuter er regulert. 

Hvis du skal i turnus hos en arbeidsgiver uten sentral tariffavtale, anbefaler vi at du kontakter arbeidsgiver for å få mer informasjon. 

I de tariffområdene der Norsk Fysioterapeutforbund har sentral tariffavtale lønnes turnusfysioterapeut med minimum 90 prosent av minstelønnen/garantilønnen for fysioterapeuter med 0 års ansiennitet i lønnssystemet.  

Tabellen nedenfor viser oversikt over hva turnusfysioterapeuter minimum skal tjene innenfor de ulike tariffområdene. 

 

Tariffområde 

Årslønn turnusfysioterapeut 

KS (alle kommuner utenom Oslo kommune, samt Samfunnsbedriftene som følger KS tariffavtale) 

Kr 456.660 (fra 1.mai 2024) 

Oslo kommune 

Kr 447.165 (fra 1. mai 2024) 

Spekter område 10 og 13 (helseforetakene med sykehusdrift og sykehus med driftsavtale) 

Kr 436.500 (fra 1. august 2024) 

Virke spesialisthelsetjenesten 

Kr 436.500 (fra 1. august 2024) 

Virke helse- og sosiale tjenester 

Kr 456.660 (fra 1.mai 2024) 

Norsk Fysioterapeutforbund oppfordrer alle medlemmer til å forhandle lønn ved ansettelse. Det gjelder også for deg som er turnuskandidat. 

I praksis erfarer likevel mange turnuskandidater at det er begrenset med forhandlingsrom i lønnsforhandlinger som turnusfysioterapeut og at arbeidsgiver forholder seg til beløpene i tabellen ovenfor. 

Fordi du som turnusfysioterapeut fortsatt er i et utdanningsforløp, tas det ikke hensyn til din ansiennitet ved lønnsfastsettelse i turnustjeneste. Etter endt turnustjeneste medregnes derimot turnusåret som et års ansiennitet. 

Vi håper du får et innholdsrikt turnusår. Hvis du har ytterligere spørsmål, for eksempel om lønn, anbefaler vi at du logger deg inn på “min side” på fysio.no og sender oss en forespørsel. 

Skjermbilde 2024-07-01 kl. 10.46.39

Billedtekst: Seniorrådgiver Kristin Moen Tollefsen er en av dem som jobber med tariff og forhandlinger i Norsk Fysioterapeutforbund. Foto: Bo Mathisen. 

 

Kanskje du også liker