Norsk Fysioterapeutforbund vokser

 Gerty smiler

Tall fra februar i år, viser at Norsk Fysioterapeutforbund har hele 10 338 medlemmer. På samme tid i 2022, hadde vi 10 181 medlemmer. 

- Det er selvsagt svært gledelige tall, og noe vi er særdeles stolte av. Det er ingen tvil om at fysioterapi som fag og fysioterapeuter som profesjon står sterkere og stødigere, jo flere vi blir under samme paraply, sier forbundsleder Gerty Lund. 

 Generalsekretær Stian Rugsveen Engen er også glad for medlemsveksten, samtidig som han påpeker at det er variasjoner i løpet av et år 

- Vi får av og til spørsmålet om hvorfor være medlem. Vi har en rekke medlemsfordeler og gode forsikringsordninger som trolig trekker mange. I tillegg er den jobben som gjøres av ansatte, politikere og tillitsvalgte avgjørende for oss som profesjon og for faget vårt. Dette er en jobb som ikke alltid synes, sier Engen. 

Bred satsing over tid 

De mener det ikke er ett enkelt tiltak som er årsaken til at pilen peker oppover. 

- Vi kan ikke med sikkerhet si hva veksten skyldes, men det er utvilsomt resultatet av en formidabel laginnsats over tid både fra ansatte i sekretariatet og fra alle våre organisasjonsledd. I tillegg gjør våre tillitsvalgte i hele landet en viktig jobb for ansatte fysioterapeuter, sier Lund. 

Engen påpeker at det høyst sannsynlig er summen av alt som gjøres i organisasjonen som fører frem. 

- Vi jobber iherdig og bredt for alle fysioterapeuter i hele landet. Det er kanskje  det vi ser effekten av nå, sier Engen.

Politisk påvirkning 

Han og Lund innser at mye av jobben som gjøres i Norsk Fysioterapeutforbund, ikke alltid er lett å se for fysioterapeuter. 

- Vi har blant annet en rekke møter med sentrale politikere på Stortinget og i regjeringen. I tillegg møter vi relevante byråkrater i Helsedirektoratet jevnlig. Vi bidrar til høringer og innspill på politiske prosesser. Det er ikke alltid vi kan formidle alt som gjøres, sier Lund.

Hviler ikke på laurbærene 

Selv om medlemsøkningen er gledelig, ønsker ikke de to å hvile på laurbærene. 

- Det kan vi ikke. Vi har definitivt en jobb å gjøre fremover for fortsatt å forsikre oss om at fysioterapeuter har en sentral plass i offentlig helsetjeneste. Samtidig har våre helprivate fysioterapeuter en viktig rolle. Vi er vårt samfunnsansvar bevisst. Samtidig er vi avhengig av medlemmer for å kunne gjøre jobben, sier Lund.

Engen påpeker at potensialet er stort.  

- Det er fortsatt flere tusen fysioterapeuter som ikke er organisert. Norsk Fysioterapeutforbund har et særdeles viktig samfunnsoppdrag, og det løser vi best gjennom å være på samme lag, alle sammen. Det ser vi at legene og sykepleierne får til bedre enn oss. Derfor vil vi jobbe videre med det vi tror på, slik at alle ser nytten og viktigheten av å være medlem, sier Engen.

Billedtekst: Forbundsleder Gerty Lund og generalsekretær Stian Rugsveen Engen. Foto: Bo Mathisen/Norsk Fysioterapeutforbund.

Les mer om våre medlemsfordeler 

Les mer om våre kurs 

 

 

   

Kanskje du også liker

Ny leder i NFFs faggruppe for kvinnehelse
Ny leder i NFFs faggruppe for kvinnehelse
4 oktober, 2023

Ny leder i NFFs faggruppe for kvinnehelse Sandra Gluppe er ny leder i faggruppen for kvinnehelse. Hun har vært medlem i ...

Innstilling på NPR-medlemmer 2023-25
Innstilling på NPR-medlemmer 2023-25
9 desember, 2022

Innstilling og valg på medlemmer av Næringspolitisk råd (sist oppdatert 14. desember) Valgkomiteen i Norsk Fysioterapeut...

NPR-medlemmer 2023-25
NPR-medlemmer 2023-25
3 januar, 2023

Nye medlemmer av Næringspolitisk råd (NB: sist oppdatert 10. januar 2023) Det er gjennomført valg til Næringspolitisk rå...