Ny leder i NFFs faggruppe for kvinnehelse

SandraGluppe_fotokredNIF_1000x750
Sandra Gluppe er ny leder i faggruppen for kvinnehelse. Hun har vært medlem i styret i faggruppen siden 2021.

Sandra Gluppe overtok ledervervet etter Ingeborg Hoff Brækken, som fortsetter som medlem av faggruppestyret.

Gluppe er utdannet fysioterapeut ved Høgskolen i Oslo/OsloMet (2008–2011), og fullførte sin mastergrad i idrettsfysioterapi ved Norges idrettshøgskole i 2017. 14. september 2023 forsvarte hun sitt doktorgradsprosjekt med tittelen "Postpartum exercise and diastasis recti abdominis – mammamage et problem etter fødsel?", ved Norges idrettshøgskole, institutt for idrettsmedisinske fag. Prosjektet var finansiert av Norske Kvinners Sanitetsforening. Nå jobber hun i et vikariat ved Vestfold Fysioterapi.

Den nye faggruppelederen har klare ønsker for faggruppens arbeid:

– Jeg ønsker at vi som faggruppe skal være synlig for våre medlemmer. Medlemmene skal føle at de ved å være medlem kan holde seg faglig oppdatert på et bredt spekter innenfor kvinnehelse. Et godt tilbud med kurs og webinarer er derfor viktig, og jeg tenker også dette skaper gode møtepunkter for erfaringsutveksling. Jeg er selv opptatt av at vi som faggruppe skal jobbe videre for at alle kvinner som har født, skal få tilbud om en time gratis oppfølging hos fysioterapeut. Jeg syns også at det bør komme inn som læringsmål om kvinnehelse i alle ledd på grunnutdanningen til fysioterapeuter, sier Gluppe.

Om faggruppen:

Faggruppen for kvinnehelse i Norsk Fysioterapeutforbund jobber for å synliggjøre og utvikle fysioterapeuters rolle innenfor fagfeltet og for bedre kvinnehelse generelt. Faggruppen ble etablert i 1967, dengang under navnet Obsetrisk og gynekologisk fysioterapi. 30. mars 2001 ble navnet endret til faggruppen for kvinnehelse.

Faggruppen har som formål å stimulere interesse for, og utvikling av, helsefremmende, forebyggende og behandlende fysioterapitiltak innen kvinnehelse. Tradisjonelt har faggruppen lagt hovedvekt på fysioterapi i svangerskap, fødselsforberedelse, barseltid og gynekologi. I den senere tid har fokuset også vært kvinnehelse gjennom livet; herunder områder som osteoporose og fysisk aktivitet tilpasset ulike grupper.

Faggruppen har vært medlem av den internasjonale kvinnehelseorganisasjonen International Organization of Physiotherapists in Pelvic and Women's Health (IOPTPWH) siden 1999.

Foto av Gluppe: Norges idrettshøgskole/nih.no

Kanskje du også liker

NPR-medlemmer 2023-25
NPR-medlemmer 2023-25
3 januar, 2023

Nye medlemmer av Næringspolitisk råd (NB: sist oppdatert 10. januar 2023) Det er gjennomført valg til Næringspolitisk rå...

Innstilling på NPR-medlemmer 2023-25
Innstilling på NPR-medlemmer 2023-25
9 desember, 2022

Innstilling og valg på medlemmer av Næringspolitisk råd (sist oppdatert 14. desember) Valgkomiteen i Norsk Fysioterapeut...