Alle som streiker skal tilbake på jobb så raskt som mulig

Streikende

Billedtekst: Fysioterapeuter som ble tatt ut i streik må nå tilbake i jobb så raskt som mulig.

Unio er tatt i tvungen lønnsnemnd og alle streikende må møte på jobb i dag så snart som mulig, jamfør oppsatt vaktplan. Er du usikker på når din vakt starter, ta kontakt med din nærmeste leder umiddelbart.

- Vi er skuffet over at regjeringen velger å benytte seg av tvungen lønnsnemnd heller enn å møte oss ved forhandlingsbordet. Vi opplever en regjering som ikke har vist vilje til å komme oss i møte, og som ikke har villet prioritere ansatte med høyere utdanning, sier forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund Gerty Lund.

Hun presiserer at Unio tar regjeringens beslutning om tvungen lønnsnemd til etterretning.

- Nå ber vi våre streikende komme tilbake på jobb, og vi takker for en fantastisk og imponerende innsats, sier Lund. 

Det er i alt 21 fysioterapeuter som har vært i streik. Det har vært ansatte i Trondheim og i Bergen.

Veien videre

Nå som streiken er over, skal partsamarbeidet gjenopptas. Inntil nye hovedtariffavtaler er besluttet av Rikslønnsnemnda, legger Unio til grunn at reglene i hovedtariffavtalene for perioden 2022-2024 blir fulgt, for alle praktiske formål, inntil ny hovedtariffavtale foreligger.

Lokale forhandlinger og lønnsendringer kan følge reglene i Hovedtariffavtalen (HTA)  2.5.3 og 2.5.5. Bruken av 2.5.3 fortsetter således mellom partene i virksomheten. De årlige forhandlingene etter HTA 2.5.1 vil først kunne gjennomføres når Rikslønnsnemda har fastsatt hovedtariffavtalen for 2024 – 2026.

Kanskje du også liker