Del ditt faglige arbeid – send inn abstrakt til Fysioterapikongressen

Abstrakt Fysioterapikongressen ved Ane og Dora_1000x750

Ønsker du å dele ditt faglige utviklingsarbeid med kolleger fra hele landet? Nå kan du sende inn ditt abstrakt til Fysioterapikongressen 2025.

Fysioterapikongressen 2025 arrangeres 13.–15. mars på The Qube – Clarion Oslo Airport, Gardermoen. På kongressen vil forskning og fagutvikling presenteres gjennom plenumsforedrag, parallellsesjoner, presentasjon av abstrakter og postere.

Du kan sende inn ditt abstrakt via kongressens nettside.

– Ved å delta på Fysioterapikongressen med et abstrakt får du mulighet til å dele ditt fagutviklingsarbeid med kollegaer fra hele landet, sier Ane Sigrid Nygaard (bildet, til høyre). Hun er rådgiver i Norsk Fysioterapeutforbund og programansvarlig for Fysioterapikongressen.

Fagutvikling viser til endringer som skjer i praksis og knyttes blant annet til forskning, forbedring av rutiner, prosedyrer, undervisningsopplegg, implementering av ny kunnskap og kvalitetsarbeid.

Norsk Fysioterapeutforbund oppfordrer alle som jobber med slike prosjekter til å sende inn abstrakter til Fysioterapikongressen. Vår vitenskapelige komité vil vurdere alt som kommer inn, og avgjør om du får mulighet til å ha poster eller muntlig presentasjon.

– Du kan sende abstrakt fra ferdigstilte eller pågående prosjekter. For pågående prosjekter må noen resultater presenteres i abstraktet, sier Nygaard.
 
Vitenskapelig komité

  • Ane Sigrid Nygaard, rådgiver i Norsk Fysioterapeutforbund
  • Vegard Pihl Moen, førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet, Institutt for helse og funksjon
  • Marit Sørvoll, førsteamanuensis ved UIT Norges arktiske universitet, Institutt for helse- og omsorgsfag
  • Monica Unsgaard-Tøndel, førsteamanuensis ved NTNU, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
  • Pernille Lunde, postdoktor ved OsloMet, Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi

Frist og tilbakemelding
Frist for innsending av abstrakt er 1. oktober 2024. Tilbakemelding om abstraktet er akseptert eller avslått blir gitt i desember 2024. Les mer om abstraktinnsending på Fysioterapikongressens nettsider.

Fysiofondets priser
Fysiofondet deler ut tre priser basert på innsendte abstrakter. Vitenskapelig komité nominerer abstrakter til Fysiofondets jubileumspris 2025 og til Forskerspireprisen 2025. De nominerte inviteres til å presentere sine prosjekter i egne sesjoner i forbindelse med kongressen.

Fysiofondets posterpris 2025 stemmes frem blant deltakerne på Fysioterapikongressen.

(Foto av f.v. Fysiokongressens prosjektleder Dora Sif Oskarsdottir og programansvarlig Ane Sigrid Nygaard: Elin Robøle Bjor.)

Kanskje du også liker

Temakurset «Forebygging av funksjonssvikt og fall»
Temakurset «Forebygging av funksjonssvikt og fall»
5 mars, 2024

Temakurset «Forebygging av funksjonssvikt og fall» Dette ene av tre kurs i rekken Fysioterapi i geriatrien har fokus på ...

Bobath Advanced: et femdagers kunnskapsbad!
Bobath Advanced: et femdagers kunnskapsbad!
23 juni, 2023

Bobath Advanced: et femdagers kunnskapsbad! Dette kurset i november er for deg som arbeider med nevrologiske pasienter, ...

Hjertesykdommer – «A til Å»-kompetanse for fysioterapeuter
Hjertesykdommer – «A til Å»-kompetanse for fysioterapeuter
13 mars, 2024

Hjertesykdommer – «A til Å»-kompetanse for fysioterapeuter I høst kommer det etterspurte og praksisnære kurset «Fysioter...