Faggruppeleder Kenneth Martinsen og Kjerstin Fet Vindenes

Ønsker kampanje fra Helsedirektoratet velkommen

Fysio med baby

Billedtekst: Pasienter sliter med å finne frem. En kampanje fra Helsedirektoratet ønskes velkommen av faggruppeledere i Norsk Fysioterapeutforbund. Foto: Bo Mathisen/Norsk Fysioterapeutforbund.

I likhet med flere andre helseprofesjoner, opplever også fysioterapeuter at pasienter sliter med å finne frem, forstå og bruke helseinformasjon og helsetjenester.

– Det er bra vi får en kampanje som skal gjøre det lettere, sier faggruppeledere i Norsk Fysioterapeutforbund.

I disse dager lanserer Helsedirektoratet to kampanjer i håp om å gjøre det enklere for både pasienter og pårørende til å finne frem i jungelen av helsetjenester. Kampanjen har også som mål å gjøre det enklere å forstå hvem du skal henvende deg til når.

- Dette er kjente problemstillinger også for oss som jobber som fysioterapeuter. Vi opplever jevnlig at pasienter ikke vet at de for eksempel ikke trenger henvisning fra lege for å oppsøke fysioterapeut, eller hva en fysioterapeut kan hjelpe dem med, sier leder for faggruppelederforum i Norsk Fysioterapeutforbund Kenneth Martinsen.

Direkte tilgang

Kenneth Martinsen foto bo

Billedtekst: Kenneth Martinsen. Foto Bo Mathisen/Norsk Fysioterapeutforbund.

Fra 1. januar 2018 fikk norske pasienter direkte tilgang til fysioterapi. Formålet var å gi pasienter raskere tilgang til fysioterapitjenester uten at de må gå via fastlegen eller annen henvisende instans.

- Det er naturlig at det tar tid å implementere en helt ny ordning. Det er derfor ikke rart at mange pasienter ikke kjenner til denne endringen. Samtidig er det nå snart seks år siden dette ble innført. En kampanje som generelt gjør det enklere for pasienter å finne frem, ønskes velkommen, sier Martinsen.

Bred kampanje

Kjerstin Fet Vindenes

Billedtekst: Kjerstin Fet Vindenes. Foto BO Mathisen/Norsk Fysioterapeutforbund.

Også nestleder i faggruppelederforum, Kjerstin Fet Vindenes, er glad for kampanjen fra Helsedirektoratet.

- Jeg er blant annet glad for at direktoratet har en kampanje på i alt 23 språk. Det at de i tillegg setter et ekstra fokus på bruk av tolk i helsetjenesten er nødvendig. Det vil gjøre pasientene tryggere i møte med helsetjenestene, sier Vindenes.

Kampanjen fokuserer også på hvor og hvordan du kan få helsehjelp i alle mulige situasjoner, og budskapene er enkle.

- Dette er en kampanje som er lett tilgjengelig for våre pasienter. Det er ingen tvil om at vi vil bidra til å gjøre det lettere for alle som bor i Norge til å finne frem, når de er i en situasjon hvor de har bruk for oss, sier Vindenes og Martinsen.

Helsedirektoratet har laget en egen video tilpasset helsepersonell. Den kan du se her.

Les mer her

Helsenorge.no/helsehjelp

Helsenorge.no/tolk 

 

 

 

 

Kanskje du også liker