Utfordrende takstforhandlinger i havn

Takstforhandlingene ferdige

Etter fem lange dager ble takstforhandlingene sluttført mandag 12. juni. Årets ramme er på 6,94 prosent. Inntektskomponenten ble 5,3 prosent, noe som er 0,1 prosent over frontfaget. Kostnadskomponenten ble 6,51 prosent. Driftstilskudd øker med 6,94 prosent. De ulike fysioterapeutgruppene får en økning på mellom 6,6 prosent og 7,1 prosent.

– Å få landet rammen har i år vært tidkrevende. Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) er middels fornøyd med beløpet til fordeling, sier forbundsleder og forhandlingsleder i Norsk Fysioterapeutforbund Gerty Lund.

Hun og Norsk Fysioterapeutforbund er skuffet over at alle krav utenfor rammen ble avvist i år. NFF er også svært kritisk til at staten ikke tar hensyn til at fysioterapeutene arbeider flere og lengre dager for å unngå en negativ inntektsutvikling.

Fikk avslag

NFF hadde også et krav på 30 millioner kroner for utjevning av kompetansetakstene (A9 og A2k). NFF mener at inntektsforskjellen er for stor mellom de ulike kompetansetakstene, og at dette må kompenseres utenfor rammen, i motsetning til hvordan dette er gjort tidligere. Også dette kravet ble dessverre avslått av staten.

Ønsker mer samarbeid

Under forhandlingene har NFF samarbeidet veldig godt med Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF).

– Vi samarbeidet med PFF, og fremmet felles takstkrav, noe vi er veldig fornøyde med, sier leder i Næringspolitisk råd i NFF, Patrick Jensen.

– Vi må fortsette å samarbeide med PFF også utenfor forhandlingsrommet. Vi har felles interesser for våre medlemmer, sier Jensen.

Nedsetter arbeidsgruppe

Staten ønsker en omstrukturering av gruppetakstene, og partene har blitt enige om å nedsette en partssammensatt arbeidsgruppe som skal utrede en ny struktur frem mot neste års takstforhandlinger.

Fra 1. juli 2023 vil det også bli språklige presiseringer i flere takster og merknader.

Det sendes ut eget informasjonsskriv til avtalefysioterapeuter som er medlemmer i Norsk Fysioterapeutforbund. Dette sendes sammen med egenandelsplakat og takstplakat før 1. juli.

Påslaget på takstene og andre detaljer finner du i vedleggene.

Takstendringer

Statsavtalen og protokoll

Bilde: Fra venstre: Olav Gjestvang, Helse- og omsorgsdepartementet, Gerty Lund og Anne Tøndervoll fra KS.

Kanskje du også liker

Enighet i Samfunnsbedriftene
Enighet i Samfunnsbedriftene
10 mai, 2023

Enighet i Samfunnsbedriftene Det er enighet mellom Samfunnsbedriftene og Unio i årets mellomoppgjør.

Enighet i de innledende Spekter-forhandlingene
Enighet i de innledende Spekter-forhandlingene
25 april, 2023

Enighet i de innledende Spekter-forhandlingene Unio og Spekter kom mandag ettermiddag til enighet i de innledende sentra...

Gjennomslag for Unios tre hovedkrav i kommuneoppgjøret
Gjennomslag for Unios tre hovedkrav i kommuneoppgjøret
29 april, 2023

Gjennomslag for Unios tre hovedkrav i kommuneoppgjøret Lørdag kveld ble det enighet i årets kommuneoppgjør.